Økt økologisk omsetning

Dagligvarehandelen solgte økologiske varer for 1,74 milliarder kroner i fjor, viser en rapport fra Landbruksdirektoratet. Det er en økning på nesten 30 prosent på et år. Økologiske grønnsaker og poteter hadde en økning på over 46 prosent.

Salget av økologisk mat i dagligvarehandelen utgjør bare 1,5 prosent av den totale omsetningen. De fleste varegruppene hadde større omsetning i 2014 enn i 2013, men de store vekstdriverne var grønnsaker, frukt og barnemat.

Også i andre kanaler, som storhusholdning, spesialbutikker, Bondens marked o.l., solgte økologisk mat bedre enn i 2013, med en økning på 16 prosent. En fjerdedel av den økologiske omsetningen skjedde gjennom disse kanalene.

Økologiske grønnsaker i Sande Vestfold.
Økologiske grønnsaker og poteter er de produktene som har økt mest. Foto: Mona Olsrød/Fylkesmannen i Vestfold
Til toppen