Store Norske Spitsbergen Kulkompani forlenger produksjonen av industrikull til Europa fram til sommeren 2025

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Gruve 7, som er den siste norske gruven i drift på Svalbard, skulle etter planen stenges høsten 2023 når det lokale kullkraftverket også legges ned. Nå har styret besluttet å forlenge driften av Gruve 7 i to år for å eksportere kull til industriproduksjon i Europa.

– Kullet skal brukes til industriproduksjon, blant annet som reduksjonsmiddel for å kunne produsere stål i Europa. Stålprodusentene er foreløpig helt avhengig av slikt industrikull, inntil hydrogen og andre utslippsfrie teknologier kommer på plass i løpet av dette tiåret, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

– Det er krig og stor usikkerhet om tilgangen på kritiske råvarer. Det gjelder også stålproduksjonen i Europa, som vi er helt avhengige av. Norge må ta vår del av ansvaret for forsyningssikkerheten for råvarer. Staten som eier vil derfor ikke motsette seg en betinget forlenget drift inntil juli 2025, sier Vestre.

Beslutningen om å videreføre produksjonen av kull til industriformål i ytterligere to år vil ikke ha innvirkning på energiomstillingen på Svalbard.

 

Om Store Norske Spitsbergen Kullkompani

  • Store Norske Spitsbergen Kulkompani er heleid av den norske stat og driver virksomhet innenfor bergverk, eiendom, logistikk og energi.
  • Selskapet ble stiftet i 1916 og staten ble eier på 1930-tallet.
  • Statens begrunnelse for eierskapet er å ha en aktør på Svalbard som gjennom drift av Gruve 7, forvaltning av boliger og øvrig virksomhet bidrar til at samfunnet i Longyearbyen opprettholdes og videreutvikles på en måte som understøtter de overordnede målene i norsk svalbardpolitikk, nedfelt i Svalbardmeldingen.
  • Kullet fra Gruve 7 har høy kvalitet og er etterspurt i markedet for produksjon av stål, papir og sement. Selskapet har i lang tid levert faste volum til europeiske industrikunder.
  • Longyearbyen lokalstyre har fått i oppdrag å utarbeide en ny energiplan for Longyearbyen.