Støre og von der Leyen snakket om energikrisen i Europa

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen hadde onsdag ettermiddag en telefonsamtale om den krevende energisituasjonen i Europa.

Statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen hadde onsdag ettermiddag en telefonsamtale om den krevende energisituasjonen i Europa.
Statsminister Jonas Gahr Støre og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen snakket sammen om energikrisen i Europa. Foto: Anne Kristin Hjukse / Statsministerens kontor

EU-kommisjonen presenterte onsdag forslag til tiltak for å håndtere den svært vanskelige energisituasjonen i Europa.

– Norge er en stabil og pålitelig leverandør av gass til Europa, og det er derfor naturlig at vi har tett dialog om den krevende situasjonen Europa nå er i. Det er fint at våre partnere og allierte i Europa i fellesskap diskuterer ulike løsninger på den svært vanskelige situasjonen som har oppstått som følge av Russlands invasjon i Ukraina. Samtidig må vi ikke innføre tiltak som har utilsiktede konsekvenser og som i verste fall kan bidra til å forverre situasjonen på lang sikt, sier statsminister Støre.

– Vi vil nå sette oss grundig inn i forslagene som EU nå vurderer, og er åpen for å diskutere ulike løsninger. Europa er vårt viktigste marked og nære allierte. Dessuten påvirker de høye gassprisene i Europa som kjent også strømprisene her hjemme i Norge, sier Støre.

President von der Leyen trakk fram Norge som den største leverandøren av gass til Europa. Statsminister Støre pekte på at det er gassprodusentene som kan inngå avtaler med kunder i Europa. Makspris på gass var ikke et tema i samtalen.

– Det er selskapene som selger gassen. Forutsigbarhet og langsiktighet vil være en fordel både for gassprodusentene og kundene i Europa. Det vil legge til rette for at Europa får nok energi også i fremtiden, sier Støre.