Debattinnlegg av samferdselsminister Nygård: Storrengjøringen i drosjenæringen har startet

En drosjenæring med ordnede forhold, der kundene er trygge, og sjåførene har en jobb de kan leve av. En trygg pasient- og skoletransport, og et godt drosjetilbud i distriktene. Det er dit vi skal. Og nå er vi på vei.

For vi kan ikke ha det slik det er nå. Da den forrige regjeringen innførte nye regler for drosjenæringen, innebar det et frislipp i antall løyvehavere, fjerning av behovsprøving og fjerning av krav om tilknytning til drosjesentral. Dermed har det gitt en situasjon med stor overkapasitet i byene. Bare i løpet av det siste året er utstedt over 4000 nye drosjeløyver, og vi har fått en dårligere oversikt over det totale drosjetilbudet generelt.. I tillegg ser vi en økt risiko for svart virksomhet. En storkontroll i høst viste at opptil flere slett ikke hadde alt på stell.

Nå må vi rydde opp. Og arbeidet med å utarbeide et nytt og bedre drosjeregelverk skal vi gjøre ordentlig. Vi skal sikre oss et regelverk som holder seg over tid. Jeg har allerede hatt møter med bransjen, med fagorganisasjoner og med kontrollmyndighetene. Den dialogen fortsetter. Men allerede nå vil vi ta noen grep, og vi sender så snart som mulig flere nye forslag til krav på høring.

For det første trenger vi et krav om kompetanse for løyvehavere. Det er i dag ingen kompetansekrav til disse, kun til sjåfører. Det er problematisk. Hvilke krav som stilles til løyvehavere har avgjørende betydning for å sikre at vi har seriøse aktører i næringen.

Videre vil vi innføre krav om bankgaranti, gjeninnføre krav til taklampe og forsterke kravet om registrering av kjøretøyet som drosje i kjøretøyregisteret. Vi vil også vurdere andre dokumentasjonskrav til løyvehavere.

Vi ønsker også at det fortsatt skal stilles krav til taksameter i drosjer. Taksameter i drosjene er viktig for å sikre at myndighetene har mulighet til å føre kontroll med inntjeningen, redusere den svarte økonomien, sikre at kundene får riktig pris og en ryddig drosjenæring.

Alle disse kravene mener vi vil bidra til å stanse frislippet i drosjemarkedet som den forrige regjeringen la opp til.