Vis hele kalenderen

25.10.2017

  • Stortingets spørretime

    Henrik Asheim| regjeringen.no

    Kunnskapsminister Henrik Asheim svarer på spørsmål i spørretimen om privatskoler.

    15. Fra Mani Hussaini (A) til kunnskapsministeren

    Statistisk sentralbyrås tall sier at andelen privatskoler har økt med 51,6 prosent de siste ti årene. Flere privatskoler har blitt opprettet mot vertskommunens vilje. Dette gjør det vanskeligere for lokalpolitikere å planlegge sitt eget skoletilbud. Hva er det totale elevtallet ved de private barne- og ungdomsskolene, hvor mye har det økt siden endringene av privatskoleloven, og hvor mange av disse har blitt opprettet mot vertskommunens vilje?

Til toppen