Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Dette innholdet er mer enn 6 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Det er over 10 millioner kroner til fordeling for 2015. Kommuner må søke innen 9. juni.

Formål

Bufdir forvalter tilskuddsordningen, som skal legge til rette for mer samordnede tilbud og tettere oppfølging av ungdom som er i en vanskelig livssituasjon. Målet er å styrke ungdommenes skoletilknytning, trivsel og mestring, og skal gjennom det bidra til å:

  • bedre skoleprestasjonene
  • øke gjennomføringen i videregående opplæring

Dette gjøres gjennom at kommunene kan søke om tilskudd til implementering av oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom. Med dette menes det at kommunene kan få støtte til å ansette personer (loser) som skal ha ansvar for å gi ungdom oppfølging, hjelpe ungdommene i kontakt med nødvendige hjelpetjenester og bidra til at hjelpen som gis i skolen eller av andre aktører er tilrettelagt. Arbeidet må skje i samarbeid med foreldre og relevante tjenester.

Gå til tilskuddsordningen

Midlene er foreslått i revidert nasjonalbudsjett og satsingen er beskrevet i regjeringens handlingsplan «Barn som lever i fattigdom» (tiltak 26).

Det er mulig å søke om støtte for inntil tre år. Det tas forbehold om Stortingets årlige bevilgninger og vedtak knyttet til revidert nasjonalbudsjett 2015.