Støtte til transport av levende rein og økt tilskudd til kriseberedskap

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Etter forslaget fra Regjeringen har Stortinget i dag bevilget 30 millioner kroner til kriseberedskapsfondet for rein.

– Jeg er glad for at Stortinget i dag har vedtatt regjeringens forslag om å øke bevilgningen til kriseberedskap med 30 millioner kroner, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Avtalepartene i reindriften har nå blitt enige om justeringer i ordningen for tilskudd til kriseberedskap. Grunnlaget for beregning av tilskudd økes fra 4,50 kroner per rein til 5 kroner per rein.

I tillegg skal 2,3 millioner kroner av den ekstraordinære bevilgningen settes av til støtte til transport av rein med trailer. Det kan søkes om et tilskudd på 0,18 kroner per rein per kilometer for flytting av rein fra vinterbeite til sommerbeite.

– Innenfor denne bevilgningen har avtalepartene kommet fram til gode løsninger som bidrar til at man kan bistå reineierne gjennom årets beitekrise, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.