Strammer inn innreisemulighetene for russiske borgere

Regjeringen strammer nå ytterligere til anledningen for innreise til Norge når formålet med reisen er turisme. Endringen har virkning fra og med 29. mai.

Regjeringen strammet inn praksis knyttet til visum for russere våren 2022, og det innvilges i hovedsak ikke turistvisum for russere etter dette. Nå strammes innreisemulighetene ytterligere inn. 

– Beslutningen om å stramme inn innreisereglene er i tråd med norsk linje om å stå sammen med allierte og partnere i reaksjonene mot Russlands ulovlige angrepskrig mot Ukraina, sier justis og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp).

Endringen innebærer at politiet kan bortvise russiske borgere som omfattes av instruksen.

Russiske borgere som har turisme og andre ikke-essensielle reiser som formål vil bli bortvist ved innreise over yttergrensen. Innstrammingen gjelder både de som har visum utstedt av Norge før visumpraksis ble strammet inn våren 2022 og for visum utstedt av andre Schengenland.

Det vil gis unntak i visse tilfeller, for eksempel for å besøke nær familie (foreldre, ektefeller, samboer og barn) bosatt i Norge og for russiske borgere som skal arbeide eller studere i Norge eller andre Schengenland.

Norske myndigheter følger godt med på grensen og grensetrafikken over Storskog, og vil ta grep hvis det skulle bli nødvendig.