Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Ny strategi for styrket internasjonal innsats mot kjønnslemlestelse

- 125 millioner jenter og kvinner har vært utsatt for kjønnslemlestelse. Kampen mot kvinnelig kjønnslemlestelse i Norge og internasjonalt er en viktig prioritet for regjeringen. Norge har satt et nytt og offensivt mål om å bidra til å avskaffe denne skadelige praksisen i løpet av én generasjon, sier utenriksminister Børge Brende.

Rundt tre millioner nye jenter risikerer hvert år å bli utsatt for kjønnslemlestelse, som er kutt eller fjerning av ytre kjønnsorganer. Praksisen fører til mange negative helsekonsekvenser som problemer knyttet til samliv, graviditet og fødsel, og i verste fall død. Norge har i mange år deltatt aktivt i kampen mot kjønnslemlestelse og er blant de aller største bidragsyterne. Norge øker nå sin internasjonale innsats mot kvinnelig kjønnslemlestelse med en ny strategi for perioden 2014 – 2017.

- Vi har gode resultater fra prosjekter der endringer skjer innenfra i lokalsamfunn, i kombinasjon med påtrykk fra myndighetene sentralt og lokalt. Videre skal Norge blant annet doble støtten til sivilt samfunn og internasjonale organisasjoner, fra 25 millioner kroner til 50 millioner kroner i en treårsperiode.I tillegg til å forebygge, skal vi bidra til at de som allerede har vært utsatt for praksisen får den helsehjelpen de trenger, sier utenriksministeren.

Å sikre jenters tilgang til utdanning er et viktig tiltak for å begrense omfang av kjønnslemlestelse.

- Jenter som får bli i skolen har betydelig mindre risiko for å bli utsatt for kjønnslemlestelse, barneekteskap og for tidlig graviditet, enn de jentene som ikke får denne muligheten. Utdanning er med på å gi jenter sosial status, mulighet til å ta egne valg, og til å bidra til å avskaffe kjønnslemlestelse som ofte også blir utført av kvinner, sier utenriksministeren.

Innsatsen mot kvinnelig kjønnslemlestelse skjer i samarbeid med andre prioriterte områder i utviklingspolitikken somutdanning, menneskerettigheter, global helse, seksuelle og reproduktive rettigheter, kvinners rettigheter og likestilling.

Til toppen