Forsiden

Styrker antidopingarbeidet

Regjeringa øker tilskuddet til Antidoping Norge i 2023.

–  En ren og dopingfri idrett er viktig for å sikre like konkurransevilkår, og at jukserne skal bli avslørt og tatt. Antidoping Norge er en kraftfull stemme på den internasjonale antidopingarenaen som gjør en forskjell både nasjonalt og internasjonalt, sier kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen.

Regjeringa har tildelt stiftelsen Antidoping Norge 42,5 millioner kroner fra spilloverskuddet til Norsk Tipping. Det er 2 millioner kroner mer enn i 2022.

Med økningen legger regjeringa til rette for at Antidoping Norge kan opprettholde sin posisjon blant de fremste antidopingorganisasjonene i verden.

– Et velfungerende antidopingarbeid er en forutsetning for at idretten kan leve opp til sine verdier knyttet til helse, ærlighet og like muligheter for alle til å delta. Størrelsen på tilskuddet uttrykker vår tydelige prioritering av antidopingarbeidet, avslutter kultur- og likestillingsministeren.