Statsbesøk fra Tanzania:

Styrker samarbeid om klimatilpasset matproduksjon

Denne uken var Tanzanias president, Samia Suluhu Hassan, på statsbesøk i Norge. Norge og Tanzania samarbeider nært om klima og matsikkerhet. Under besøket inngikk landene inn nye avtaler om klimatilpasset matproduksjon, jordhelse og forskning.

Bilde av Tanzanias president ute på rød løper med konprinsen og bistandsministeren
Tanzanias president ankommer på Klimahuset i Oslo sammen med kronprins Haakon. Foto: Karsten Sund, Naturhistorisk museum

HKH Kronprinsen, utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og Oslos ordfører Anne Lindboe var på Klimahuset i Oslo onsdag, sammen med forskere, sivilt samfunn og privat sektor. Her tok de imot Tanzanias president og flere tanzanianske ministre. Norge og Tanzania har gjennom ti-år hatt et sterkt samarbeid om landbruk og matsikkerhet. Norsk bistand har gitt gode resultater.

– Ingen grunn til at det afrikanske kontinent skal importere mat

I sitt innlegg fortalte president Hassan om hvor langt Tanzania var kommet i å bli selvforsynte. Hun forklarte hvordan klimaendringer påvirker matproduksjon i Tanzania, og hvor viktig det er for matsikkerheten at vi øker matproduksjonens motstandskraft mot flom, tørke og stigende havnivå. Presidenten understreket betydningen av at særlig oppmerksomhet rettes mot det afrikanske kontinentet for å tilpasse matproduksjonen til klimaendringene som landene nå opplever. Hun fortalte om Tanzanias viktige rolle for matsikkerhet i regionen, som eksportør av mat til seks naboland.

Utviklingsminister Tvinnereim pekte på at mange små- og mellomstore landbruksbedrifter i afrikanske land ikke produsere like mye mat som de kunne ha gjort, fordi de ikke får tilgang på nok investeringer. Norge og USA har derfor utviklet en fond som skal ta ned risiko ved slike investeringer.

Samarbeidet fortsetter: Tre nye samarbeidsavtaler innen matsikkerhet

Tanzanias president, Samia Suluhu Hassan
Tanzanias president, Samia Suluhu Hassan, taler på Klimahuset i Oslo. Foto: Karsten Sund, Naturhistorisk museum

Norge og Tanzania har vært klimapartnere i mange år og samarbeidet om å bygge opp et fagmiljø for kartlegging og overvåkning av utslipp. I fjor inngått Norge og Tanzania et nytt klimapartnerskap som skal støtte Tanzania i å nå sine nasjonale klimamål og tilpasse seg klimaendringer.

Under seminaret på Klimahuset i Oslo kom tre nye avtaler på plass. Norge og Tanzania undertegnet en samarbeidsavtale om klimatilpasset landbruk og matsikkerhet. Norges innsats skal blant annet støtte opp om Tanzanias ambisjoner om å produsere 10 prosent mer mat innen 2030.

Norsk institutt for bioøkonomi (NIBIO) og Tanzania Agriculatural Research Institute (TARI) bygget videre på eksisterende samarbeid, når de inngikk en ny avtale om jordhelse. NIBIO og TARI skal arbeide sammen om metoder for å bruke mindre kunstgjødsel. Jordhelse er et viktig innsatsområde for å få opp matproduksjon og økt matsikkerhet for småbønder.

Forskningssamarbeid med Tanzania har blitt stadig viktigere.  Sokoine University of Agriculture (SUA) og Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) inngikk en ny avtale om forskningssamarbeid.

Statsbesøket markerer 60 år med vennskap

Norge og Tanzania feier 60 år med diplomatiske forbindelser. Dagens utviklingssamarbeid er særlig sterkt innenfor energi, klima, landbruk og finansforvaltning.