Styrker satsingen på HMS-tjenester i reindriften

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund er enige om å etablere en permanent ordning for HMS-tjenester i reindriften.

– Regjeringen sender med dette et tydelig signal om at vi ønsker gode velferdsordninger og økt oppmerksomhet om helse-, miljø og sikkerhet for utøverne i reindriftsnæringen, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

Arbeidet i reindriften er fysisk hardt og utøves året rundt under til dels ekstreme værforhold. Det er et yrke som er utsatt for skader og ulykker.

Under forhandlingene om reindriftsavtalen for 2019/2020, ble det satt av penger til et tre-årig prosjekt for å utvikle og etablere HMS-tjenester i reindriften. I årets forhandlinger ble partene enige om å gjøre ordningen permanent.

– Prosjektet har vist at en HMS-tjeneste i reindriften imøtekommer et stort behov, derfor er det svært gledelig at staten og NRL er enige om å gjøre tjenesten permanent. Dette er et viktig bidrag til å gjøre arbeidshverdagen i reindriften tryggere, sier landbruks- og matministeren.

Norsk Landbruksrådgivning (NLR) har fått oppdraget med å levere HMS-tjenester for reindriften. De skal gi råd, utarbeide kurs- og veiledningsmateriell, holde kurs og veiledningsmøter, og tilby bedriftshelsetjeneste for næringen ved behov.

Reindrift.
Landbruks- og matdepartementet og Norske Reindriftsamers Landsforbund er enige om å etablere en permanent ordning for HMS-tjenester i reindriften. Foto: T. Gustavsen.