Styrket samarbeid mellom Norge og Sveits knyttet til CCS og CDR

I dag signerte Norge og Sveits en intensjonserklæring om å styrke samarbeidet knyttet til karbonfangst og -lagring (CCS) og karbonfjerning (CDR) mellom våre to land.

Energiminister Terje Aasland  og Sveits sin ambassadør til Norge,Nathalie Marti  signerer intensjonsavtalen
Energiminister Terje Aasland og Sveits sin ambassadør til Norge, Nathalie Marti signerer intensjonsavtalen. Ambassadøren signerte intensjonsavtalen på vegne av Sveits. Foto: ED / Stine Grimsrud

– Det er et økt fokus på karbonfangst og -lagring og karbonfjerning og det er lovende og rask utvikling, særlig i Europa. Dette driver industrien fremover. Vi må legge til rette for langsiktig investering, slik at industrien kan ta beslutninger og gjøre karbonfangst og -lagring til et bærekraftig kommersielt marked, sier energiminister Terje Aasland.  

I dag hadde energiministeren et videomøte med den sveitsiske ministeren for miljø, transport, energi og kommunikasjon, Albert Rösti. I møtet signerte de en intensjonserklæring om å styrke samarbeidet knyttet til karbonfangst og -lagring (CCS) og karbonfjerning (CDR) mellom Norge og Sveits. Den sveitsiske ambassadøren til Norge, Nathalie Marti, deltok sammen med energiministeren og signerte erklæringen på vegne av Sveits. Neste uke vil det være et norsk-sveitsisk CCS stakeholder arrangement i Zurich som samler interessenter og næringsliv.

 

Bakgrunn

Både Norge og Sveits har en ambisiøs klima- og energipolitikk for å oppfylle målene i Parisavtalen. Skal verden – og Europa - nå sine klimamål, er det nødvendig med mange klimatiltak, inkludert CCS og CDR. Norges satsing på fangst, transport og lagring av CO₂ omfatter et bredt spekter av aktiviteter, fra forsking og utvikling, til fullskala demonstrasjon og internasjonalt arbeid for å fremme CO₂-håndtering. Norge og Sveits har de siste årene styrket sitt samarbeid knyttet til CCS og CDR.