Norges deltakelse under formøtet til FN-toppmøtet om matsystemer 26.-28. juli

Generalsekretær Antonio Guterres har invitert til et FN-toppmøte om matsystemer i september. Han ber verden om å vurdere å endre matsystemene for å kunne oppnå både bærekraftsmål 2 om null sult og de resterende globale målene. Pandemien har drevet antallet kronisk sultne mennesker til over 800 millioner. I tillegg er det milliarder av mennesker som lider av feilernæring.

I forkant av toppmøtet arrangeres det et hybrid formøte på ministernivå i Roma 26.-28. juli. Norges delegasjon til møtet ledes av utviklingsminister Dag-Inge Ulstein, og den består av representanter fra myndighetene, sivilt samfunn, forskningsinstitusjoner og Sametinget. Formøtet kan følges virtuelt av alle som ønsker, men det krever en enkel registrering via hjemmesiden til formøtet.

Det nasjonale innlegget under formøtet blir holdt av fire statsråder, henholdsvis landbruks- og matminister Bollestad, fiskeri- og sjømatminister Ingebrigtsen, klima- og miljøminister Rotevatn og utviklingsminister Ulstein. Innlegget vises på formøtets andre dag, tirsdag 27. juli.

Den norske delegasjonen vil delta aktivt under formøtet. Bl.a. holder statssekretær Jakobsen et innlegg under segmentet kalt «null sult» som er relatert til toppmøtets arbeid for sunn og ernæringsrik mat til alle.

Klima- og miljøvernminister Rotevatn vil holde et innlegg under segmentet om naturpositiv matproduksjon. Videre vil utviklingsministeren sammen med sametingspresident Keskitalo holde innlegg på et minister-rundebord om nasjonale erfaringer for å endre matsystemene. Sametingspresidenten vil delta på flere arrangementer om urfolks bidrag til bærekraftige matsystemer, inkludert den avsluttende oppsummeringen av konferansen.

Utenriksministeren holder hilsen under lanseringen av en rapport om urfolks matsystemer, og hun har også et innlegg under hovedsesjonen om mat fra havet som en viktig del av de globale matsystemene.

Det er lagt opp til over 100 sidearrangementer under formøtet. Norge samarbeider med den zimbabwiske organisasjonen Community Technology Development Trust om et sidearrangement om såfrøsikkerhet.