Svar på skriftlig spørsmål om å sikre at dyr som ikke er omfattet av viltloven eller dyrevelferdsloven tas hånd om ved skade eller sykdom

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik (V) - Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at dyr som ikke er omfattet av viltloven eller dyrevelferdsloven, tas hånd om ved skade eller sykdom?

Svar på spørsmål nr 2854 fra stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik

Stortingsrepresentant Ingvild Wetrhus Thorsvik har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

«Hva vil statsråden foreta seg for å sikre at dyr som ikke er omfattet av viltloven eller dyrevelferdsloven, tas hånd om ved skade eller sykdom?»

Jeg er kjent med problemstillingene som representanten beskriver i begrunnelsen for sitt spørsmål. Det er ingen statlig etat som er gitt ansvar for å ta hånd om alle dyr i naturen ved skade eller sykdom. Regjeringen har besluttet at det skal utarbeides en helhetlig melding til Stortinget om dyrevelferd. Vi er i gang med dette arbeidet. Det er avholdt et åpent innspillsmøte i den forbindelse og med anledning til å komme med skriftlige innspill i etterkant. Utfordringene som ligger til grunn for spørsmålet fra representanten, er det naturlig at behandles som en del av den nevnte prosessen.

I tillegg pågår det et omfattende arbeid med en gjennomgang og modernisering av viltloven, som også kan være relevant i forbindelse med håndtering av sykt eller skadd vilt.

Med hilsen

Sandra Borch