Svar på skriftlig spørsmål om arbeidskraft til innhøsting

Landbruks- og matminister Olaug Bollestad har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Geir Pollestad (Sp) om statsråden vil oppfordre landets bønder til å så/plante som normalt og samtidig love at staten vil stille opp om det blir mangel på arbeidskraft til innhøstingen.

Spm nr 1608 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Geir Pollestad

Jeg viser til spørsmål nr. 1608 fra representanten Geir Pollestad. Spørsmålet lød:

"Vil statsråden oppfordre landets bønder til å så/plante som normalt og samtidig love at staten vil stille opp om det blir mangel på arbeidskraft til innhøstingen?"

Jeg vil oppfordre norske bønder til å følge sine planer og produsere det de kan av produkter som norske forbrukere etterspør. Regjeringen gjør det som står i vår makt for å bidra til at tilgang på arbeidskraft skal bli så normal som mulig innenfor de rammene som smittevernet tillater. Jeg har et berettiget håp om at vaksinering og andre tiltak bidrar til at vi snart ser slutten på pandemien, og at innhøstingen i jordbruket vil ha tilgang på tilstrekkelig og nødvendig arbeidskraft.

Jeg har nylig mottatt en forespørsel fra jordbrukets organisasjoner om mulig videreføring av ordningen med risikobegrensing for mangel på arbeidskraft i ordningen med tilskudd ved avlingssvikt. Saken er til vurdering i departementet og jeg vil ta stilling til forespørselen så raskt som mulig.

Regjeringen har vedtatt å etablere en dokumentasjonsordning for grøntnæringen ved behov for utenlandsk arbeidskraft. Landbruksdirektoratet administrerer ordningen og den iverksettes i dag. Dokumentasjonsordningen gir en kvalitetssikring som vil være god bistand til grensemyndigheten som fører kontroll med innreise, og den vil gi et godt grunnlag for å vurdere om de strenge reglene for å kunne gi unntak fra innreiserestriksjonene er oppfylt.

Det er svært bra at mange bønder forsøker å gjøre seg mindre avhengig av sesongarbeidere fra andre land. Regjeringen har lagt forholdene til rette for mer bruk av norsk arbeidskraft ved å videreføre bestemmelsen som gjør det mer lønnsomt for permitterte å ta jobb i jordbruket.

Godt og solid arbeid i hele matkjeden i fjor gjorde at matforsyningen har vist seg robust også i denne krisen. Store deler av sektoren har fått økte inntekter fordi omsetningen økte, prisene gikk opp og viktige kostnadsposter gikk ned. Folk kjøper mer norsk mat.

Norske bønder og andre næringsdrivende innenfor jordbrukssektoren har det siste året vist imponerende innsats og tilpasningsevne. Det er den viktigste ressursen vi har for å opprettholde norsk produksjon gjennom den vanskelig situasjonen vi alle står i.

Med hilsen

Olaug Vervik Bollestad