Svar på skriftlig spørsmål om bruk av Stavanger Havnesilo som beredskapslager for korn

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson (Rødt) om bruk av Stavanger Havnesilo som beredskapslager for korn.

Jeg viser til spørsmål nr. 2739 fra stortingsrepresentant Mímir Kristjánsson til skriftlig besvarelse:

«Er det aktuelt for regjeringa å ta i bruk Stavanger Havnesilo som beredskapslager i påvente av byggingen av nye beredskapslagre for korn?»

Regjeringen iverksatte tidligere i år, i tråd med Hurdalsplattformen, arbeidet med å se på muligheten for etablering av beredskapslagring av matkorn. Landbruks- og matdepartementet ga 10. mars utredningsoppdraget til Landbruksdirektoratet.

Departementet mottok rapport fra direktoratet 15. juni. Landbruksdirektoratet har vurdert en rekke alternativer med omfang av lagring, lokalisering av lagre og lagerkapasitet.

Det er ikke mulig nå å si noe om hvilken rolle enkelte kornsiloanlegg eventuelt vil ha i en ordning med beredskapslagring av matkorn.

Rapporten vil være et viktig grunnlag for regjeringens videre arbeid med beredskapslagring av matkorn.

Med hilsen

Sandra Borch