Svar på skriftlig spørsmål om familiedyr fra Ukraina

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Kathy Lie (SV) om en plan for familiedyrene som mange av flyktningene har med seg fra Ukraina.

Svar på skriftlig spørsmål nr. 1432 fra representanten Kathy Lie

Stortingsrepresentant Kathy Lie har stilt følgende spørsmål for skriftlig svar:

" Norge forbereder seg på å ta imot tusener av flyktninger fra Ukraina, men mangler tilsynelatende en plan for familiedyrene som mange av flyktningene har med seg. Internett er oversvømt av hjerteskjærende bilder av mennesker på flukt med det mest dyrebare de har, som for mange inkluderer familiedyr. Man ser folk som frakter med seg hunder, katter, kaniner, fugler, akvariefisk for å slippe å skilles fra dem og etterlate dem hjelpeløse i et land som de ikke vet om de kan vende tilbake til. Hvordan vil Norge ta imot disse? "

Krigen i Ukraina fører til at det kommer flere flyktninger til Norge, og noen av disse flyktningene har med seg kjæledyret sitt. Mattilsynet har ansvaret for å kontrollere kjæledyr ukrainske flyktninger tar med seg til Norge. Jeg er glad for at Mattilsynet har startet arbeidet med å forberede mottak av kjæledyr fra Ukraina, og at de holder meg løpende orientert om saken.

Ukraina er en ikke-listeført tredjestat og har en annen dyrehelsestatus enn Norge, særlig når det gjelder rabies. Det er derfor strenge regler for innreise med kjæledyr fra Ukraina til Norge og andre land i EU og EØS. Med bakgrunn i krigen i Ukraina har Mattilsynet likevel åpnet for å gi en viss fleksibilitet i reglene for innreise med kjæledyr fra Ukraina. Fordi det er sannsynlig at enkelte av disse kjæledyrene ikke oppfyller de dyrehelsemessige kravene for innreise til Norge, vil Mattilsynet kontrollere alle kjæledyrene ved grensepassering. Nødvendige tiltak for å sikre en fortsatt god dyrehelse og folkehelse i Norge vil bli gjennomført. Dette innebærer kontroll av status for rabiesvaksine. Ved behov vil det bli tatt blodprøver for å sjekke at vaksinen mot rabies virker. Kjæledyret må være i karantene ved en karantenestasjon eller tilsvarende, inntil tilfredsstillende blodprøvesvar foreligger. Deretter vil det bli gjort en individuell vurdering av muligheten for hjemmeisolat på kjent adresse. Uvaksinerte kjæledyr vil bli vaksinert mot rabies og holdt i karantene i minst 4 måneder etter ankomst. Hunder vil også motta parasittbehandling mot revens lille bendelorm, dersom det ikke er gjennomført før innreise. Umerkede kjæledyr vil bli ID-merket av veterinær. Flyktninger med kjæledyr fra Ukraina vil ikke bli belastet økonomisk for nødvendige tiltak Mattilsynet gjennomfører i forbindelse med grensepassering.  

På Mattilsynets nettsider er det lagt ut informasjon om hvilke regler som gjelder for disse kjæledyrene fra Ukraina. https://www.mattilsynet.no/dyr_og_dyrehold/reise_med_kjaledyr/reise_med_og_innforsel_av_hund_katt_og_ilder_til_norge/kjaeledyr_fra_ukraina__pets_from_ukraine.45982

Med hilsen

Sandra Borch