Svar på skriftlig spørsmål om matvarepriser

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Sivert Bjørnstad (FrP) - Mener statsråden at det holder nå, eller ønsker hun enda høyere matvarepriser, slik hun uttrykte i VG før jul?

Svar på spørsmål nr. 1608 om høye matpriser

Jeg viser til spørsmål nr. 1608 fra representanten Sivert Bjørnstad:

«Mener statsråden at det holder nå, eller ønsker hun enda høyere matvarepriser, slik hun uttrykte i VG før jul? 

Begrunnelse:

Med dagens regjering har alt blitt dyrere. Vanlige folk opplever nå økte renter, økte drivstoffavgifter og drivstoffpriser, økte strømpriser, økte egenandeler og nå økte matvarepriser, for å nevne noe. Før jul gikk landbruksministeren ut i VG og krevde høyere matvarepriser. E24 kan 17. mars melde om at en handlekurv hos nettdagligvarekjeden ODA har blitt 11,4 prosent dyrere på seks uker. Dette rammer helt vanlige familier hardt.»

Jeg vil begynne med å presisere at jeg, i VG i desember, sa at det er en uting å drive priskrig på sesongvarer på den måten som kjedene flere ganger har gjort, blant annet før jul. Som landbruks- og matminister er jeg opptatt av at de som produserer råvarene og matvarene skal få mer igjen enn i dag. Jeg sa videre at det ikke er min intensjon å øke matvareprisene i Norge, men at jeg ønsker å få til en bedre utjevning mellom kjede, industri og bonde. Kostnader i produksjonen bør kunne gjenspeiles i inntjening og priser gjennom hele verdikjeden. Bøndene henter om lag 2/3 av inntektene sine i markedet, og de må få betalt for den jobben de legger ned hver dag for å sikre forbrukerne god og trygg norsk mat.

Det globale matvaremarkedet er mer uoversiktlig enn det har vært på lenge. Krigen i Ukraina påvirker prisene på viktige innsatsvarer i matproduksjonen. Sammen med eventuelt bortfall av eksport fra Ukraina og Russland vil dette føre til økte matpriser globalt. Det vil også påvirke matprisene i Norge. Det må vi forholde oss til. Regjeringen har imidlertid satt inn tiltak for å redusere presset på matprisene, blant annet gjennom å full ut innfri jordbrukets krav i tilleggsforhandlingene i høst og innføre en strømstønadsordning for jordbruks- og veksthusnæringen Disse tiltakene gjør at ikke hele kostnadsveksten må tas ut i markedet.

Med hilsen

Sandra Borch