Svar på skriftlig spørsmål om kjøpet av Meraker Brug

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand  (H) om lønnsomhetsvurderingen av kjøpet av AS Meraker Brug.

Svar på spørsmål nr. 193 fra stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 21. oktober 2022, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 193 fra stortingsrepresentant Mahmoud Farahmand:

«Hvilket krav til avkastning har staten benyttet i lønnsomhetsvurderingen av kjøpet av AS Meraker Brug for 2,65 mrd. kroner, og hvilken kontantstrøm forventer staten på investeringen årlig?»

Jeg kan ikke kommentere de spesifikke avkastningskravene som er brukt på de ulike verdielementene i AS Meraker Brug, da dette er å regne som forretningssensitive opplysninger. Statskog SF har gjort en markedsmessig verdivurdering av aksjene i AS Meraker Brug, og departementets finansielle rådgiver Pareto Securities har uttalt at de oppfatter at Statskog SF og deres rådgivere har gjennomført en grundig og faglig god vurdering av inntektsprognoser og merverdier for AS Meraker Brug. Pareto viser til at prisen Statskog SF har avtalt å betale for aksjene er innenfor den rammen de mener andre budgivere ville kunne verdsatt aksjen til.

I sine beregninger har Statskog tatt utgangspunkt i eksisterende og fremtidige kontantstrømmer fra skogsdrift, jakt og fiske, arealutleie, eiendomsutvikling, utnyttelse av energiressurser og andre inntekter og verdier på eiendommene. Pareto peker i sin vurdering på at det er en viktig forutsetning at selskapet må utvikle merverdier som kraft og eiendom for å oppfylle verdipotensialet som ligger i AS Meraker Brug.

Detaljer om verdivurderingen, inkludert konkrete kontantstrømmer som er lagt til grunn i beregningen, er forretningssensitiv informasjon.

Med hilsen

Sandra Borch