Svar på skriftlig spørsmål om salg av Meraker Brug

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken (SV) om salg av Meraker Brug.

Svar på spørsmål nr. 2355 fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken

Jeg viser til brev fra Stortingets president av 15. juni 2022, vedlagt spørsmål til skriftlig besvarelse nr. 2355 fra stortingsrepresentant Lars Haltbrekken:

" Nylig ble det kjent at en av Norges største eiendommer legges ut for salg, Meraker Brug. Det er viktig å sikre at denne eiendommen kommer på offentlig eie. Det vil sikre at de som i dag bruker området, enten det er reindrifta, jegere og fiskere, eller turfolk, får de samme rettigheter til bruken av området som de har i dag. Statskog har tidligere kjøpt Borregaard skogene, noe som var viktig. Vil statsråden sende et tydelig signal til Statskog om at de skal forsøke å kjøpe eiendommen?»

Jeg er kjent med at aksjene i AS Meråker Brug vurderes solgt. Regjeringen vil på egnet måte komme tilbake til Stortinget ved eventuelt behov.     

Med hilsen

Sandra Borch