Dokument

Svar på spørsmål om at greske myndigheter har stoppet matutdeling til flyktninger med avslått asylsøknad

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Birgit Oline Kjerstad (SV) om at greske myndigheter har stoppet utdelingen av mat til flyktninger i Hellas som har fått avslag på sin asylsøknad.

Skriftlig spørsmål nr. 2412 (2022-2023)
Datert 02.06.23

Fra representanten Birgit Oline Kjerstad (SV):

Flere hjelpeorganisasjoner slår alarm etter at greske myndigheter fra den 17. mai har stoppet utdelingen av mat til flyktninger som har fått avslag på sin asylsøknad. Vil utenriksministeren ta opp disse grove menneskerettighetsbruddene med greske myndigheter? Hva vil regjeringen gjøre for å avbøte de store menneskelige lidelsene i de greske flyktningeleirene?

 

Utenriksministerens svar:

Norske myndigheter har i flere internasjonale sammenhenger, for eksempel i FNs menneskerettighetsråd, uttrykt vår bekymring for rapporter i mediene og fra frivillige organisasjoner om kritikkverdig behandling av flyktninger og migranter i Hellas. Vi har oppfordret greske myndigheter om å grundig etterforske alle slike påstander. I samarbeid med EU og øvrige europeiske land vil vi fortsette å følge flyktning- og migrantsituasjonen i Hellas nøye.

Personer som ikke får innvilget sine søknader om opphold er forpliktet til å vende tilbake til sitt hjemland. EUs mottaksdirektiv har som mål å sikre et forsvarlig og harmonisert mottakstilbud i EUs medlemsland. Hellas er forpliktet av dette direktivet.

Jeg vil gjøre oppmerksom på at Norge gjennom EØS-midlene har bidratt med omfattende innsats for å styrke asyl- og mottakssystemet i Hellas. Som en del av denne innsatsen er det også gitt støtte til et program for assistert frivillig retur for særlig sårbare migranter i Hellas. I tillegg til EØS-midlene har Norge også bistått Hellas på andre måter de siste årene, herunder gjennom EUs samordningsmekanisme for sivil beredskap, personell gjennom EUs støttebyråer og humanitære midler.