Svar på spørsmål om møte med Israels statsminister Yair Lapid

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Christian Tybring-Gjedde (Fremskrittspartiet) om det stemmer at den israelske statsministeren Yair Lapid har avslått et møte med utenriksministeren.

Skriftlig spørsmål nr. 2710 (2022-2023).
Datert 24.08.2022

Fra representanten Christian Tybring-Gjedde (Frp) til utenriksministeren:
Medfører det riktighet at den israelske statsministeren Yair Lapid har avslått et møte med utenriksministeren, og hvis dette er tilfellet – mener utenriksministeren det er klokt å skyve fra seg en av partene i en konflikt hvor Norge gjennom snart 30 år har forsøkt å fremforhandle en bærekraftig fredsavtale?

Utenriksministerens svar:
Norge har et langvarig og godt forhold til Israel. Jeg besøkte Israel og Palestina senest i mars og hadde gode bilaterale møter med blant annet Israels utenriksminister Lapid og statsminister Shtayyeh. Jeg møtte også Israels minister for regionalt samarbeid Esawi Frej i Brussel i mai.

Jeg besøkte Jordan 29 august og planlegger en ny reise til Israel og Palestina senere i høst. På grunn av tett møte- og reiseprogram, har det vært utfordrende å finne et tidspunkt som passer for alle parter. I ambassadens kontakt med israelsk UD har vi fått tilbakemelding om at stats- og utenriksminister Lapid har en svært tett kalender på grunn av det forestående valget i Israel i november. Utenriksdepartementet fortsetter arbeidet med å finne et passende tidspunkt for en reise til regionen.