Dokument

Svar på spørsmål om tunisisk partileder

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (H) om hvordan regjeringen forholder seg til den påståtte arrestasjonen av lederen for det tunisiske partiet Ennahda, Noureddine Bhairi.

Skriftlig spørsmål nr. 1060 (2021-2022).
Datert 27.01.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:
Hvordan forholder regjeringen seg til den påståtte arrestasjonen av lederen for det tunisiske partiet Ennahda, Noureddine Bhairi? 

Utenriksministerens svar:
Tunisias tidligere justisminister, Noureddine Bhairi, ble pågrepet 31. desember angivelig for brudd på landets terrorlovgivning. Han skal nå være på et sykehus i Tunisia under bevoktning. FNs menneskerettighetskontor i Tunisia offentliggjorde den 11. januar en uttalelse hvor de ba tunisiske myndigheter umiddelbart løslate Bhairi eller fremsette formell anklage mot ham i tråd med aksepterte prosedyrer i straffesaker.

Den 25. juli i fjor benyttet president Kais Saied en unntaksparagraf i grunnloven. Han suspenderte parlamentet, avsatte statsministeren og ga seg selv mer makt. Den 13. desember fremla presidenten sine planer for institusjonelle og konstitusjonelle endringer. Det gjennomføres nå konsultasjoner med sikt på å endre grunnloven av 2014. Det er planlagt en folkeavstemning om endringene den 25. juli, og presidenten har annonsert parlamentsvalg den 17. desember. 2022 vil bli et viktig år for Tunisia. Fra norsk side følger vi situasjonen og utviklingen tett. Norge vil fortsette å støtte Tunisia. Godt styresett, inkluderende økonomisk utvikling og jobbskaping samt menneskerettigheter og demokrati er viktig i vårt samarbeid med Tunisia.

Norge sluttet seg til EUs uttalelse fra 16. desember i fjor om den politiske situasjonen i landet. Norge forventer at Tunisia holder fast ved en demokratisk styreform, basert på respekt for rettsstatsprinsipper og menneskerettighetene.