Svar på spørsmål om norsk bistand til FN-organisasjoner

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ingjerd Schou (Høyre) om hvilke FN-organisasjoner som mottar øremerket støtte fra Norge i 2022, med hvilke beløp, og til hvilke prosjekter/formål.

Skriftlig spørsmål nr. 355 (2022-2023).
Datert 09.11.2022

Fra representanten Ingjerd Schou (H) til utenriksministeren:
Hvilke FN-organisasjoner mottar øremerket støtte fra Norge i 2022, med hvilke beløp, og til hvilke prosjekter/formål?

Utenriksministerens svar:
Utenriksdepartementet viser til vedlagte oversikt over øremerket støtte til FN-organisasjoner i 2022, utarbeidet av Norad.

Om dataene: 

Årlig norsk statistikk over offisiell utviklingsbistand (ODA) publiseres først i april påfølgende år, etter gjennomgang og grundig kvalitetssikring. Tallene som presenterer er derfor foreløpige og rettelser kan forekomme i etterkant. Dette gjelder særlig planlagte utbetalinger som vil kunne endres før regnskapsslutt. 

  • Avtaler som ikke er undertegnet er ikke inkludert i datasettet.
  • Avtaler hvor Afghanistan er mottakerland er anonymisert både på partner og program pga. sikkerhetssituasjonen, i tråd med OECD/DAC praksis inntil videre. Totalsum er derfor ikke fordelt per FN-organisasjon/per avtale.

Arkfanene: