Svar på spørsmål om en industriavtale mellom Norge og EU

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Une Bastholm (MDG) om at det i forbindelse med en ny, grønn industriavtale med EU stemmer at Norge skal investere mer i leting, nye funn og utvikling av felt for å levere olje og gass til EU på lengre sikt, også etter 2030.

Skriftlig spørsmål nr. 340 (2022-2023).
Datert 07.11.22

Fra representanten Une Bastholm (MDG) til klima- og miljøministeren, overført til utenriksministeren: 
Ifølge DN (13. sept) og flere andre mediesaker jobber Norge for formuleringer i den nye grønne industriavtalen med EU om at Norge skal investere mer i leting, nye funn og utvikling av felt for å levere olje og gass til EU på lengre sikt, også etter 2030.
Stemmer det at Norge krever en slik formulering i avtalen, og i så fall vil det bli gjort noe skille mellom oljeforekomster og gassforekomster, og mellom leting som kan gi økt eksport på kort sikt og leting i nye områder som først vil være i produksjon om tidligst ti-femten år?

Utenriksministerens svar:
Norge og EU har et tett og nært samarbeid innenfor klima, miljø, energi, industri og grønn omstilling. Regjeringen ønsker å videreutvikle dette, og arbeider for etablering av en grønn allianse med EU, som omtalt i statsminister Støre og kommisjonspresident von der Leyens fellesuttalelse av 23. februar 2022. Det pågår samtaler mellom Norge og EU om utforming av en slik allianse.

Formålet med en grønn allianse er å kutte utslipp, ivareta miljøhensyn og skape arbeidsplasser gjennom en grønn, rettferdig omstilling og grønt industripartnerskap. En grønn allianse mellom Norge og EU vil ikke være en folkerettslig bindende avtale, men en politisk overbygning for felles handling, i samsvar med regjeringens politikk.