Svar på spørsmål om norsk klimafinansiering i utviklingsland

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereims svar på et spørsmål fra Dag-Inge Ulstein (KrF) om regjeringspartiene vil følge opp sitt eget forslag fra 2021 om norsk klimafinansiering i utviklingsland og legge fram en egen sak om dette, og en forpliktende opptrappingsplan.

Skriftlig spørsmål nr. 1315 (2022-2023).
Datert 10.02.2023

Fra representanten Dag-Inge Ulstein (KrF) til utviklingsministeren:
Under behandlingen av Solbergregjeringens klimamelding i 2021 fremmet Arbeiderpartiet, Senterpartiet, SV og MDG følgende forslag til vedtak: «Stortinget ber regjeringen fremme en egen sak til Stortinget om norsk klimafinansiering i utviklingsland. Saken skal inkludere en forpliktende opptrappingsplan». Vil regjeringspartiene følge opp sitt eget forslag fra 2021 og legge fram en egen sak om, og en forpliktende opptrappingsplan for norsk klimafinansiering i utviklingsland?

Utviklingsministerens svar:
Regjeringen har store ambisjoner i utviklingspolitikken. Vi skal forene klima- og utviklingspolitikken.

Under klimatoppmøtet i Glasgow lovte regjeringen at Norge skal doble sin klimafinansiering fra sju milliarder kroner i 2020 til 14 milliarder kroner senest i 2026, og innenfor dette minst tredoble støtten til klimatilpasning. Dette inkluderer mobilisert privat kapital. Regjeringen står ved dette løftet. Statistikken viser at i 2021 var norsk klimafinansiering på 8,3 milliarder kroner. Vi har ikke statistikken for 2022 enda, men vi har økt støtten til klimatilpasning med 230 millioner kroner i budsjettet for 2023, og vi opprettholdt økningen til fornybar energi fra i fjor. Satsingen på matsikkerhet innebærer også noe økning til klimatilpasning, som er en del av klimafinansiering. Vi er dermed i gang med opptrappingen.

Regjeringen vil følge opp våre klimafinansieringsforpliktelser gjennom de årlige budsjettforslagene.