Dokument

Svar på spørsmål om regjeringens atomvåpenpolitikk

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Hege Bae Nyholt (Rødt) om utenriksministeren kan avklare hva Norges syn er på no-first-use eller sole-purpose policy, og om  regjeringen på generelt grunnlag mener at en slik atomvåpenpolitikk er riktig.

Skriftlig spørsmål nr. 735 (2021-2022).
Datert 20.12.2021

Fra representanten Hege Bae Nyholt (R):
Kan utenriksministeren avklare hva Norges syn er på no-first-use eller sole-purpose policy, og mener regjeringen på generelt grunnlag at en slik atomvåpenpolitikk er riktig?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen stiller seg bak gjeldende kjernevåpenpolitikk i Nato, og vektlegger betydningen av samhold i alliansen rundt disse spørsmålene.

Norge støtter tiltak som reduserer kjernevåpnenes betydning i forsvarsdoktriner, samt tiltak som reduserer risikoen for bruk av kjernevåpen og kan bidra til kjernefysisk nedrustning. Norge har vært tydelig i utadrettet kommunikasjon om dette. Ulike konsepter for «sole-purpose» og «no-first-use» er del av slike overveielser. Erklæringspolitikken må veies opp mot hva som er best egnet for å oppnå høyest mulig sikkerhet på lavest mulig rustningsnivå.

Kjernefysisk nedrustning kan kun oppnås gjennom forhandlinger som leder til balanserte, gjensidige, irreversible og verifiserbare kutt. Dette er komplekse prosesser som involverer flere parter, og det er ikke nødvendigvis gitt hvilken erklæringspolitikk som er best egnet til å skape framgang.