Svar på spørsmål om palestinske skadepasienter fra Gaza

Utenriksminister Brendes svar på spørsmål fra representanten Toppe (Sp) om overføring av utvalgte palestinske skadepasienter fra Gazas sykehus til norske sykehus for nødvendig medisinsk behandling.

Skriftlig spørsmål nr. 1095.  Datert 12.08.2014

Fra representanten Kjersti Toppe (Sp) til utenriksministeren:
Vil utenriksminísteren tilby overføring av utvalgte palestinske skadepasienter fra Gazas sykehus til norske sykehus for nødvendig medisinsk behandling?

Utenriksministerens svar:
Situasjonen i Gaza er svært alvorlig, med mange skadde og mangel på medisinsk utstyr og behandlingskapasitet. Jeg berømmer og takker helsepersonell, helsemyndigheter, frivillige organisasjoner og Verdens Helseorganisasjon (WHO) i Gaza for deres innsats den siste måneden. Med bortimot 2000 drepte og omlag 10.000 sårete er palestinsk helsevesen under meget sterkt press.

Norge har løpende kontakt med WHO i Gaza, som sammen med palestinske helsemyndigheter koordinerer evakuering av sårete fra Gaza. WHO opplyser at det ikke er umiddelbare behov for at Norge tar imot pasienter for behandling. Nå prioriteres evakuering til Vestbredden, Øst-Jerusalem og naboland, både av hensyn til reisevei for pasienten og medfølgende, samt kostnader. Vi har fått opplyst at det er kapasitet tilgjengelig lokalt, slik at mange pasienter fra Gaza vil kunne behandles på palestinske sykehus. Utenriksdepartementet har besluttet å bevilge 10 millioner kroner for å styrke palestinske helseinstitusjoneners evne til å behandle flere sårete.

Regjeringen har i tillegg bevilget 30 millioner kroner i ekstraordinær humanitær innsats på Gazastripen i juli. Disse midlene har i hovedsak gått til akutt medisinsk hjelp gjennom organisasjoner som WHO, Norwac og Røde Kors som vi har et langsiktig samarbeid med. Norske humanitære midler har også bidratt til WHOs evakueringsarbeid. Totalt har Norge bidratt med 160 millioner kroner til humanitær bistand i år. Vi vurderer løpende å øke denne innsatsen. En betydelig del av den humanitære støtten til Palestina har over flere år gått til å bygge kapasitet og kompetanse i det palestinske helsevesenet. Total bistand til Palestina, inkludert støtte til FNs hjelpeorganisasjon for palestinske flyktninger (UNRWA), er planlangt til ca 800 millioner kroner i 2014. Mye av støtten går til det palestinske stats- og institusjonsbyggingsarbeidet. 

Vi har tett kontakt med palestinske helsemyndigheter, WHO og Norwac om den humanitære situasjonen og behov for støtte til medisinsk behandling av sårete. Selv om mange kan behandles lokalt, kan det være spesielle tilfeller der pasienten har behov for ekspertise som ikke er tilgengelig lokalt eller i naboland. I slike situasjoner vil vi åpne for behandling i Norge.

Til toppen