Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Svar på spørsmål om reaksjoner mot Tanzania

Utenriksminister Ine Eriksen Søreides svar på et spørsmål fra Audun Lysbakken (SV) om Norge har kommet med noen reaksjoner mot Tanzania etter den varslede jaken på homofile som guvernøren i Dar es Salaam vil starte.

Skriftlig spørsmål nr. 293 (2018-2019).
Datert 06.11.2018

Fra representanten Audun Lysbakken (SV) til utenriksministeren:
Har Norge kommet med noen reaksjon overfor Tanzania på den varslede jakten på homofile som guvernøren i Dar es Salaam nå starter, og hva slags tiltak vil Norge vurdere for å styrke skeives rettigheter i landet?

Utenriksministerens svar:
Regjeringen er bekymret for situasjonen for lesbiske, homofile, biseksuelle og trans- og interseksuelle personer i Tanzania, spesielt i forbindelse med distriktsuvernør Makondas varslede aksjoner i slutten av oktober. Slike utsagn er uakseptable. Det er imidlertid positivt at Tanzanias regjering søndag 4. november tok avstand fra den varslede aksjonen mot LHBTI-personer og understreket at den står ved sine menneskerettighetsforpliktelser. Senere har også innenriksministeren gått offentlig ut og sagt at homofile skal kunne føle seg trygge i Tanzania. Vi legger til grunn at Tanzanias myndigheter følger opp overfor lokale myndigheter i Dar-es-Salaam og andre steder i landet, og at myndigheter på alle nivåer bidrar til at hatretorikken ikke får alvorlige følger.

Norsk politikk på dette området er klar, og gjelder i alle land: Menneskerettighetene gjelder for alle, uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk. Tanzania er godt kjent med Norges posisjon, ikke minst fordi vi har kommet med en konkret anbefaling i forbindelse med landhøringen av Tanzania i FNs menneskerettighetsråd i 2016 om at de må styrke LHBTI-personers rettigheter.

Menneskerettigheter, inkludert LHBTI-rettigheter, er en del av Norges løpende dialog med Tanzanias myndigheter, og vil stå på dagsorden når utviklingsminister Astrup besøker Tanzania senere denne måneden. De seneste dagene saken blitt tatt opp med myndighetsrepresentanter på høyt nivå, inkludert med Tanzanias ambassadør til Norge.

Et svært viktig hensyn når det gjelder hvordan vi skal reagere er sikkerheten for de som står i fare for å bli rammet. Vi må ikke bidra til å øke risikoen for LHBTI-personer i Tanzania. Vi har god kontakt med Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold, FRI, og organisasjoner som arbeider opp mot LHBTI-befolkningen i Tanzania. Basert på denne dialogen vurderer vi fremgangsmåter som tjener disse utsatte gruppene best, og vi vil fortsette dialogen med dem om hvordan vi best håndterer slike saker framover.

Norge støtter en rekke nasjonale og internasjonale organisasjoner som arbeider spesifikt for å fremme LHBTI-personers rettigheter internasjonalt. Vi støtter også ordninger som kan gi bistand til organisasjoner og enkeltpersoner i krisesituasjoner. Disse har kontakt med relevante partnere i Tanzania.

Vi har erfart at arbeid med LHBTI-personers rettigheter at det er nødvendig med langsiktig, holdningsskapende arbeid, ledet av dem som er direkte berørt. I Tanzania støtter vi landets fremste menneskerettighetsorganisasjoner (NGO) og andre sivilsamfunnsorganisasjoner som driver rettighetsarbeid.

Til toppen