Dokument

Svar på spørsmål om tvangsinternering av ukrainere

Utenriksminister Anniken Huitfeldts svar på et spørsmål fra Ine Eriksen Søreide (H) om hva regjeringen foretar seg for å avdekke forholdene for ukrainere som er ulovlig tvangsinternert i Russland,.

Skriftlig spørsmål nr. 2644 (2022-2023).
Datert 15.08.2022

Fra representanten Ine Eriksen Søreide (H) til utenriksministeren:
Hva foretar regjeringen seg for å avdekke forholdene for ukrainere som er ulovlig tvangsinternert i Russland, og hvordan vil regjeringen jobbe internasjonalt sammen med nærstående land og partnere for å bidra til at de tvangsinternerte kommer tilbake til Ukraina?

Utenriksministerens svar:
Det er kommet flere urovekkende rapporter om såkalte «filtreringsleire» og deportasjoner av ukrainere til Russland. Jeg er kjent med opplysningene om at flere hundre tusen ukrainere skal ha blitt utsatt for slik umenneskelig behandling. Det er svært vanskelig å få verifisert disse opplysningene, men dessverre all grunn til å anta at de er troverdige.

En felles tilnærming er nødvendig for best å kunne hjelpe de ukrainerne som er blitt tvangsdeportert til Russland, og vi har dermed tett kontakt med nærstående land og internasjonale organisasjoner om dette. Men jeg skal ikke legge skjul på at Russland har vist seg lite samarbeidsvillig i dette spørsmålet. Jeg vil følge opp denne saken med utenlandske kolleger og aktuelle internasjonale organisasjoner.

Det er blitt rapportert om et stort antall antatte krigsforbrytelser og andre overgrep begått av russiske styrker siden Russland angrep Ukraina 24. februar. Opplysningene om filtreringsleire, deportasjoner og tvangsinternering føyer seg inn i en dyster rekke av overgrep fra Russlands side. Vi står overfor en okkupasjonsmakt som går svært brutalt fram overfor sivile ukrainere.

Sammen med EU har vi i OSSE fordømt Russlands bruk av filtreringsleire og deportasjoner, ikke minst av ukrainske barn. Vi har understreket at tortur og umenneskelig behandling er et brudd på internasjonal humanitærrett. Vi har også kommunisert tydelig vår støtte til etterforskning av krigsforbrytelser begått i Ukraina og behovet for å stille de skyldige til ansvar.