Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Sykehus i pluss

VG gir et feilaktig inntrykk av utviklingen i sykehusøkonomien. Det er de regionale helseforetakene som har ansvaret for sykehustilbudet til befolkningen – og samlet sett går disse i pluss, selv om enkeltsykehus ikke oppfyller sine egne budsjettmål. For tredje året på rad har de regionale helseforetakene et resultat på om lag 2,7 milliarder kroner. Det er høyere enn noen gang, og en milliard kroner mer enn sektoren selv har budsjettert.

Staten overtok ansvaret for sykehusene i 2002. Siden 2009 har sektoren samlet sett hatt positive regnskapsresultater. Siden jeg ble helseminister i 2013 har sektoren levert bedre enn noen gang før, både når det gjelder økonomi og behandlingsresultater.

Under denne regjeringen har sykehusene levert over 8 milliarder kroner i positive resultater, som er nær dobbelt så mye som i foregående 3-års periode under forrige regjering. Dette er resultater som legger til rette for bedre pasientbehandling, lavere ventetider og et høyt investeringsnivå både i utstyr, IKT og nye bygninger.

Det blir feil når VG gir et inntrykk av at enkelte sykehus vil levere et dårligere tilbud til sine pasienter som følge av ikke oppnådde budsjetterte resultater. Oslo universitetssykehus anslås i 2016 å få et resultat på 206 mill. kroner. Dette framstilles som et negativt avvik på 19 mill. kroner siden Helse Sør-Øst hadde budsjettert med et overskudd på 225 mill. kroner for Oslo universitetssykehus.

Regionene leverer samlet sett bedre enn noen gang og investerer også mer enn før. Jeg er opptatt av resultatene samlet sett. Det er resultatene som sier noe om hvordan det går med økonomien i sykehus-Norge. Ledere og ansatte ved sykehusene fortjener ros for den innsatsen de legger ned for å omstille og skape positive resultater. De fortjener ikke kritikk, slik VG legger opp til.

Korrigerte resultat for RHF i perioden 2002-2015 og foreløpig prognose 2016. Nominelle tall. Mill. kroner.

 

Helse Sør-Øst

Helse Vest

Helse Midt-Norge

Helse Nord

Samlet

2002

-417

-313

24

-120

-826

2003

-726

-524

-461

-262

-1 973

2004

-721

-531

-498

-175

-1 925

2005

-456

-182

-572

-165

-1 375

2006

-322

-405

-711

-433

-1 870

2007

-1 087

-90

-10

-263

-1 450

2008

-425

-141

86

-221

-700

2009

-157

156

214

100

312

2010

172

436

548

112

1268

2011

-478

455

417

373

766

2012

211

565

524

437

1 737

2013

483

648

286

488

1 906

2014

816

796

802

363

2 777

2015

1 046

680

393

617

2 736

Foreløpig prognose 2016

1 116

673

440

477

2 706

Til toppen