Fortsatt enorme humanitære behov i Syria ti år etter at krigen startet

- I dag er det ti år siden  krigen i Syria startet. Over en halv million syrere har blitt drept. Over 13 millioner er avhengig av humanitær bistand. 12 millioner har flyktet fra hjemmene sine. Derfor opprettholder Norge et høyt nivå på støtten til Syria-krisen og bidrar med minst 1,6 milliarder kroner i 2021, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge er blant de landene som bidrar mest til det humanitære arbeidet i Syria og nabolandene. Norge har bidratt med over 15 milliarder i løpet av de ti årene som krisen har vart. Det er den største humanitære innsatsen Norge noen gang har gjennomført.

Gjennom støtten skal Norge sammen med humanitære partnere bidra til å redde liv, lindre nød og beskytte sårbare grupper. Beskyttelse av sivile og hjelpearbeidere, og å sikre kvinners rettigheter, står sentralt.

Gjennom støtten til utdanning har Norge også bidratt til at 1,2 millioner barn og unge i Syria og nabolandene hvert år har fått skolegang.

- Ti år med krig innebærer ti år med begrenset skolegang og tapte muligheter for barn og unge i Syria. Utdanning og jobbskaping er derfor viktige prioriteringer i Norges engasjement. Syria vil trenge en utdannet befolkning for å lykkes med å gjenoppbygge landet, sier utenriksministeren. 

Mesteparten av Norges humanitære bidrag kanaliseres gjennom FN, Røde Kors-bevegelsen og norske humanitære organisasjoner. I tillegg til utdanning og jobbskaping, prioriterer vi særlig støtte til beskyttelse og til mat og ernæring. Nye tall fra Verdens matvareprogram (WFP) viser at antallet som nå opplever matusikkerhet har økt til 12,4 millioner mennesker, noe som er en økning på hele 40 prosent på et år.

I de to årene Norge er medlem av FNs sikkerhetsråd, har vi sammen med Irland påtatt oss et særlig ansvar for humanitære spørsmål i Syria-krisen. 

- I Sikkerhetsrådet arbeider vi for å møte sivilbefolkningens humanitære behov og krav på beskyttelse fra vold og nød. Vi legger stor vekt på at de humanitære organisasjonene må få full tilgang til alle deler av landet. Behovene er enorme, og store deler av infrastrukturen for grunnleggende tjenester er ødelagt. 40 prosent av skolene og 50 prosent av helseinstitusjonene er helt eller delvis ødelagte. For millioner av mennesker nord i Syria er livlinja bistand som bringes inn over grensa fra Tyrkia og det er viktig at dette kan fortsette så lenge behovene er der, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.

Norge støtter også FNs arbeid for en inkluderende, politisk løsning på Syria-krisen. 

- Syria-krisen er en av vår tids store tragedier. Konflikten kan kun løses gjennom politiske forhandlinger og alle involverte parter må inngå vanskelige kompromisser. Det arbeidet FNs spesialutsending Geir O. Pedersen gjør for å finne en inkluderende politisk løsning er svært viktig, og har vår fulle støtte, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide.