Tale av samferdselsminister Nygård på dåpsmarkering for Medstraum, verdens første helelektriske hurtigbåt

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygårds tale, holdt på dåpsmarkering for Medstraum, som e verdens første helelektriske hurtigbåt, Stavanger, 22. september 2022

Kjære alle sammen!

I dag markerer vi starten på en ny tid. Vi marker at kystens transportårer åpnes for nullutslippseventyret. Og vi markerer starten på et grønt maritimt industrieventyr.

Det er en ære for meg å få være med på dåpen til verdens første helelektriske rutegående hurtigbåt.

Vi har hatt elektrisk fergedrift i noen år nå, men det å sjøsette helelektrisk hurtigbåt – som skal frakte passasjerer raskt, og i tillegg er avhengig av å kunne lades opp raskt og på svært høye effekter – det er et teknologisk gjennombrudd som ikke bare er viktig for norsk kysttransport, men av global betydning.

«Medstraum» er et prakteksempel på hva vi kan få til med godt samarbeid og innovasjon.

Denne båten er bygget i Norge med norske industripartnere. Fjellstrand verft viser med denne båten hvor viktig verftene er i byggingen av et klimavennlig Norge. Og leverandører som Wärtsila Norge, Servogear, Hydro og flere andre har sammen med Fjellstrand plantet et grønt frø som kan vokse til et industrieventyr.


Og stor takk til ruteselskapet Kolombus som har våget seg ut på ferden og satt kursen mot nullutslipp for hurtigbåter. Energifylket Rogaland er viktig for energiomstillingen av Norge. Det har Rogaland fylkeskommune forstått med sin støtte til dette prosjektet.

Jeg vil gi stor honnør til Maritime CleanTech som primus motor i et norsk kompetansemiljø – selvsagt med base på Vestlandet! – og som er ledende innenfor grønn maritim industri. Maritime CleanTech har, gjennom initiativet til TrAM, igjen fått i gang et viktig grønt maritimt innovasjonsprosjekt med EU-støtte. Og det er TrAM-prosjektet som har født Medstraum.

EU skal også gjennom en stor klimaomstilling, og da må vi ha gode industrielle partnere i EU. J

Norske maritime leverandører bereder grunnen for en viktig eksportmulighet gjennom den typen samarbeid vi har hatt om «Medstraum». Regjeringen har nå lansert Hele Norge Eksporterer, med mål om å øke den delen av norske eksporten som ikke er olje og gass med 50 prosent innen 2030. Og grønn maritim eksport er en viktig del av det vi skal satse på.

I en tid som er spekket med store utfordringer for verden og Europa, er det få ting som uroer mer enn klimakrisen. Klimakrisen tar dessverre ikke pause. I mai kom det igjen meldinger om rekordhøye målinger av CO2 i atmosfæren.

Det eneste svaret på krisen er omstilling. Målet om å redusere klimautslippene fra innenriks sjøfart og fiske med 50 prosent innen 2030 kan kun nås gjennom omstilling. Vi må skape og ta i bruk nullutslippsløsninger i alle sektorer for å kunne svare på klimakrisen.

La meg ta et eksempel. Regjeringen varslet i Hurdalsplattformen at vi vil stille krav om nullutslipp i nye anbud for ferger 2023 og krav om lav- og nullutslipp i nye anbud for hurtigbåter i 2025. Vi har nå fått forslag fra fagetatene om hvordan slike krav skal utformes som vi vurderer i departementene. Vi gikk til valg på å skape klimaomstilling, og vi er i gang med å realisere det.

 

Norge er en havnasjon. Vi er det fordi vi har en lang og rik kystlinje og store havområder som vi har kunnskap og klokskap til å forvalte bærekraftig. Vi er også en havnasjon fordi vi har kunnskap og klokskap til å utvikle de viktige havnæringene våre - som maritim næring - til å være et svar på utfordringene innen klima og miljø.

Norge tar nullutslippsløsninger på havet fra å være utopi til å bli industri. Medstraum er derfor med å innlede et nytt kapittel i historien om Norge som havnasjon.

Dette er en stor dag. Gratulerer til alle som har bidratt! Jeg ønsker lykke til på den videre ferden!