Tale av samferdselsminister Nygård på markering av anleggsstart for InterCity-prosjektet Kleverud-Sørli-Åkersvika på Dovrebanen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård holdt tale på markeringen av anleggsstart for jernbaneprosjektet Klverud-Sørli-Åkersvika på Dovrebanen. Markeringen gikk av stabelen 24. oktober på Espa i Stange kommune.

Hei, alle sammen. Tusen takk for invitasjonen!

Og takk for at jeg fikk være med på sprengningsarbeid. Det var moro å trykke på knappen. Jeg føler at dette er noe jeg kunne tenkt meg å gjøre mer av.

Innledningsvis vil jeg gjerne si litt om det store bildet. Vi må kunne si at starten på 2020-årene har vært krevende. Først pandemi og så ble det krig i Ukraina.

Det er ikke til å komme vekk fra at vi nå står i en ekstraordinær situasjon. Det er krig og energikrise i Europa, og prisene på det meste går opp. Det viktigste for regjeringen i forslaget til neste års statsbudsjett har vært å prioritere sikkerhet og rettferdig fordeling høyest.

Disse verdiene har også vært styrende for vårt forslag til neste års samferdselsbudsjett. Pengebruken må ta hensyn til tida vi lever. Vi har derfor ikke foreslått anleggsstart for nye store vei- og jernbaneprosjekter i 2023. Vi prioriterer prosjekter som allerede er i gang eller er vedtatt igangsatt av Stortinget. 

På jernbanen kommer aktiviteten likevel til å være høy. Det er mange prosjekter som pågår – ikke minst på InterCity-strekningene her på Østlandet. Disse prosjektene kommer til å gi et bedre togtilbud for de reisende. Og de bidra til økt kapasitet for godstogene.

For det er nettopp dette vi ønsker: At flere skal velge grønne togreiser. Det er bra for klimaet, det er energieffektivt og det er arealeffektivt. Hvis flere velger tog, bidrar det også til bedre fremkommelighet og reduserte utslipp fra veitrafikken.

Utviklingen av InterCity-tilbudet styrker togets konkurransekraft. Bo- og arbeidsmarkedet mellom Innlandet og hovedstadsområdet utvides, og det gir nye muligheter for både folk og næringsliv l

Her på Dovrebanen er prosjektet Kleverud–Sørli–Åkersvika helt avgjørende for å realisere et InterCity-tilbud med to tog i timen og en reisetid på om lag én time mellom Oslo og Hamar. Ja, dette prosjektet gjør at vi får tatt ut samfunnsnytten av utbyggingene på jernbanen lenger sør mot Oslo.

Jeg tenker da på prosjektene Langset–Kleverud langs Mjøsa som sto ferdig for noen år siden. Og Venjar–Eidsvoll–Langset, som skal stå ferdig til neste år.

Jeg besøkte tidligere i år den nye jernbanebrua som er under bygging ved Minnesund. Minnevika jernbanebru blir et imponerende skue og Norges lengste jernbanebru når den åpner for trafikk i 2023. Men det varer ikke lenge. For fire år senere, i 2027, settes Tangevika jernbanebru i drift, og den blir enda lengre.

Kleverud–Sørli–Åkersvika er et prosjekt det har vært jobbet godt med. Før var det to delprosjekter, nå er det ett. Dette er gjort for å hente ut synergieffekter, slik at vi får mer jernbane for pengene. Det er viktigere enn noen gang, for det koster ofte mye penger å bygge ny jernbane.  

Men jeg har fått med meg at det allerede har vært gjennomført kostnadsbesparende tiltak som har gitt miljøbesparelser på dette prosjektet. Stikkord er reduserte CO2-utslipp, mindre massetransport og gjenbruk av stein. Dette er selvsagt musikk i ørene til en statsråd som forventer tøffe budsjettkonferanser også de kommende årene.   

Da gjenstår det for meg å ønske alt godt til Bane NOR, entreprenører, underleverandører og andre som er berørte av prosjektet Kleverud–Sørli–Åkersvika.  

Lykke til i det videre arbeidet! Og takk for meg!