Tale på offisiell åpningsmarkering av  dobbeltsporet Arna-Bergen

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård deltok 14 mai 2024 på offisiell åpningsmarkering på Arna stasjon for prosjektet "Dobbeltspor Arna-Bergen".

Tusen takk for invitasjonen til offisiell åpning!

Og da mener jeg virkelig tusen takk! For da den aller første Vossebanen ble satt i drift i 1883, var det nemlig ingen offisiell åpning.

Det var på grunn av den veldig turbulente politiske situasjonen i Norge i tiden før innføringen av parlamentarismen i 1884. Togene begynte derfor bare å gå mellom Bergen og Voss.

Men jeg mener det er viktig å feire. Jeg sier ikke det bare fordi jeg som samferdselsminister får lov til å klippe snorer. Det er for all del hyggelig. 

Men det aller viktigste å feire er at folk og næringsliv får et bedre togtilbud. Slik at hverdagen blir enklere. Det kan gi litt ekstra tid til en kaffekopp om morgenen, eller mindre stress for å hente i barnehagen.  

«Fjellet som skilte, er nå fjellet som binder», sa samferdselsminister Erik Himle under åpningsmarkeringen for Ulriken tunnel i 1964.

Sammen med Arnanipa tunnel reduserte den reisetiden mellom Bergen og Voss med cirka en halvtime, til om lag to timer. Den gangen var det fem daglige avganger mellom disse to stasjonene.

I dag er det over 20 daglige avganger mellom Bergen og Voss, og reisen tar som regel 75 minutter. Det har med andre ord skjedd mye på disse 60 årene.

Etter hvert har det blitt behov for større kapasitet på banen, ikke minst nær Bergen. Det at Ulriken tunnel ble en av Nord-Europas mest trafikkerte enkeltsportunneler illustrerer dette poenget.

De siste ti årene har anleggsaktiviteten vært stor.  Ulrikke var den første tunnelboremaskinen som ble brukt til å bore jernbanetunnel i Norge. Og da nye Ulriken tunnel ble åpnet i 2020 begynte rehabiliteringen av den gamle.

Her i Arna har vi fått en topp moderne stasjon. I fjor høst var jeg med på åpningen av nye Nygårdstangen godsterminal – Norges grønneste – som nå kan håndtere mye mer varer enn tidligere. Og nå i år altså dobbeltspor mellom Bergen stasjon og Fløen.

Det nye dobbeltsporet gjør det blant annet mulig å kjøre fire tog i timen mellom Bergen og Arna.

Tidligere samferdselsminister Himles formulering, «Fjellet som skilte, er nå fjellet som binder», gjelder altså i enda større grad i dag.

Det er store summer som staten har brukt på å modernisere jernbanen mellom Bergen og Arna. Jeg vil oppfordre lokale politikere, næringsliv, og organisasjoner til å bygge opp under dette. Slik at enda flere velger grønne togreiser - til og fra jobb, skole og fritidsaktiviteter.   

Som dere sikkert har fått med dere, har vi i regjeringen store planer for videre utvikling av jernbanen her. Både E16 og Vossebanen har vært utsatt for ras. Det er nødvendig med ny og sikker vei og jernbane. 

I ny nasjonal transportplan, som vi la frem like før påske i år, har vi prioritert ny vei og jernbane mellom Arna og Stanghelle.

Men i dag gleder vi oss over topp moderne jernbane mellom Bergen og Arna. Nå ligger alt til rette for mer klimavennlig person- og godstransport til og fra Bergen.

Gratulerer til Bane NOR, entreprenører og underleverandører! Gratulerer til Bergen og Vestland! Gratulerer til Vy og andre togselskaper som skal kjøre på den nye infrastrukturen.

Og ikke minst: Gratulerer til passasjerer og bedrifter som skal bruke det nye dobbeltsporet.