Taler og innlegg

Tale ved nyåpningen av Ila fengsel og forvaringsanstalt

(Sjekkes mot framføring)

Kjære alle sammen,

det er med stor glede og ikke så lite stolthet jeg står her og kan erklære Ila fengsel og forvaringsanstalt for offisielt gjenåpnet etter omfattende rehabilitering, og ikke minst åpningen av en nasjonal forsterket fellesskapsavdeling i splitter nye lokaler. Vi har nettopp fått vært med på en omvisning, og jeg må si at det ser veldig bra ut.

De siste årene har det skjedd store endringer i rettssystemet, som også har hatt stor påvirkning på kriminalomsorgen. En høy andel av dem som dømmes gjennomfører straffen sin i samfunnet, blant annet med elektronisk kontroll. På den måten kan de fortsette i arbeid eller utdanning og beholde boligen sin. Det er positivt, men har samtidig hatt den konsekvensen at vi har fått en økt andel av innsatte i fengsel som har komplekse utfordringer. Mange innsatte har psykiske lidelser, og noen har så store utfordringer at det er krevende å delta i det ordinære fellesskapet i fengslene.

Det arbeidet som er gjort her på Ila er et viktig steg på veien for å ruste kriminalomsorgen bedre for den nye virkeligheten, ved å tilføre kompetanse og verktøy for å møte de nye utfordringene. Dette er et viktig prosjekt for Senterpartiet og Arbeiderparti regjeringen.

Norsk kriminalomsorg er blant de aller beste i verden, og det skal den fortsette å være. For å oppnå det må vi legge til rette for at utviklingen skjer i takt med samfunnet, og det er nettopp det som har skjedd her på Ila nå.

Arbeidet som har blitt utført her har – i tillegg til nødvendig oppussing – gitt bedre fellesskapsarealer som kan forebygge isolasjon og har også gitt helseavdelingen bedre arbeidsforhold. For innsatte med store psykiske lidelser, som ikke fungerer godt i et ordinært fengselsfellesskap, er Nasjonal forsterket felleskapsavdeling et viktig, etterlengtet og sårt tiltrengt tilbud i norsk kriminalomsorg, dette har vært viktig for regjeringen å få på plass. Det har vært et godt samarbeid internt i regjeringen om dette, derfor står jeg her i dag med statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Ole Henrik Krat Bjørkholt.

Avdelingen skal gi et tilbud til innsatte med store psykiske lidelser og være godt bemannet både fra kriminalomsorgen og helsetjenestene. I tillegg til bemanning, er et nytt og tilpasset bygg også et viktig bidrag til å gi de innsatte en god og verdig hverdag. Avdelingen har så langt vært i midlertidige bygg, og åpningen av en ny og tilpasset avdeling her på Ila i dag er en merkedag.

Samtidig vil jeg understreket at vi selvsagt ikke er i mål med dette. Blant annet er det et behov for en slik avdeling også for kvinner. Dette er noe vi nå vurderer, i samarbeid med helsemyndighetene.

Det er imidlertid stor grunn til å feire i dag, når vi nå tar dette svært viktige steget på veien. Dette er en milepæl for norsk kriminalomsorg. 

Gratulerer med dagen til dere alle!