Tar grep for å få opp melkeproduksjonen

Landbruks- og matdepartementet (LMD), Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Tine har i dag gjennomført ekstraordinære kvotedrøftinger for kumelk. På bakgrunn av drøftingene har LMD bestemt at overproduksjonsavgiften for kumelk settes til kroner 0 for 2024 slik at melkeprodusentene får muligheten til å øke produksjonen. Dette gjøres for å møte etterspørselen etter meieriprodukter i markedet.

– Det er positivt at etterspørselen etter norske meieriprodukter øker, og det er viktig at forbrukerne til enhver tid finner norske meieriprodukter i butikken. Nå tar vi grep for å få opp produksjonen ytterligere gjennom å sette overproduksjonsavgiften til kroner 0 for 2024. Dette gir muligheter for økt melkeproduksjon, og viser at vi har et fleksibelt system der produksjonen kan tilpasses behovet i markedet, sier landbruks- og matminister Geir Pollestad (Sp).

Markedsregulator Tine forslo at overproduksjonsavgiften settes til kroner 0 for 2024. Overproduksjonsavgiften er en avgift som må betales dersom melkeprodusenten overskrider melkekvoten sin. Ved å sette den til null, får melkeprodusentene mulighet til å produsere melk ut over sin disponible kvote. Tine anslår at dette grepet kan gi mellom 1 470 og 1 480 millioner liter melk.

Med bakgrunn i anbefalinger fra markedsregulator og jordbruksorganisasjonene har LMD fastsatt overproduksjonsavgiften for kumelk til kroner 0 for 2024 med umiddelbar virkning.