Terror i Paris

Innledning på pressekonferanse 14. november 2015.

Det er grusomme bilder og beretninger som når oss fra Paris.
Mye er ennå uklart. Men én ting er klart: Tallrike uskyldige mennesker har blitt ofre for terroristers barbariske handlinger.

Jeg vil aller først uttrykke min dype medfølelse og sympati med de rammede i Paris, og med det franske folk. Mine tanker er hos ofrenes familier og nærmeste, hos de skadede – hos alle dem som har blitt rammet. 

En alminnelig fredag kveld forvandlet seg til et mareritt og et blodbad. Angrepet er svært alvorlig. Hendelsene i går er det verste anslaget mot Frankrike i etterkrigstiden.

Det er et angrep på den franske hovedstaden og uskyldige sivile mennesker. Men det er også et angrep på våre felles demokratiske verdier. Et angrep på vår frihet og vårt demokrati. Et angrep på verdier som er ukrenkelige.

President Hollande sier i dag at ISIL står bak de blodige angrepene. Terrorisme kan ikke tolereres i noen av sine former. Det er en simpel uttrykksform som ikke kan rettferdiggjøres. 

Vi må være forsiktige med å trekke alle konklusjoner nå, mens vi avventer mer informasjon. Men vi kan med sikkerhet si: Terroristene snakker ikke samme språk som oss. Der vi bruker ord, bruker de våpen. Der vi vil forene, vil de ødelegge, spre frykt og splitte.

Bare måneder etter Charlie Hebdo, er det forferdelig at Frankrike igjen skal bli hjemsøkt av en slik udåd. Igjen har terroristenes mål utvilsomt vært å ramme så mange uskyldige mennesker som mulig. Igjen minnes vi brutalt på at kampen mot terrorisme på ingen måte er over. Den pågår i våre egne samfunn hver eneste dag.

Men vi skal stå samlet og oppreist. Vi lar oss ikke bringe ut av fatning. Vi lar oss ikke skremme. Vi skal forsvare og hegne om våre verdier, vårt levesett. Og det franske folk skal vite: Vi står skulder til skulder med dere.

Frankrike er en nær samarbeidspartner. Når en venn rammes av ulykke, rekker vi ut en hånd. Verken skudd eller bomber kan knuse vårt samhold.

Anslaget i Paris var rettet mot det gledelige livet i en verdensmetropol en fredag kveld. Men terrorister og ekstremister skal ikke få endre vår hverdags spilleregler. De skal ikke la mørket få senke seg over lysets by.

Norge fordømmer anslaget på det sterkeste. Nå skal vi stå sammen i arbeidet for et samfunn hvor vi møter hverandre med respekt og samtale – og ikke forakt og vold.

Takk.