Til Equinors 50-årsjubileum

Tale holdt i Stavanger konserthus, 17. september 2022

* Sjekkes mot fremføring

Deres kongelige høyhet,

Styreleder, medaksjonærer, leverandører, ansatte, konkurrenter

kjære venner i Equinor!

Det er en glede for meg å hilse på vegne av regjeringen i kveld.

Equinor er det selskapet i nyere tid som mer enn noe annet har bidratt til den velferden vi har i Norge i dag.

«Oljeeventyret», sier folk.

Det har kanskje ikke alltid føltes så eventyrlig for de som hørte Stavanger-regnet tromme mot kontorvinduet mens de satt nok en dag og finregnet på detaljer til den neste installasjonen.

Eller for de som dro på seg tre lag med arbeidsklær, klar for en ny nattevakt på en forblåst øy av stål og betong et sted der ute på det åpne havet.

Men det er denne innsatsen som har bygget en industri-gigant og en velferds-leverandør.

En ting er de svært store skattebetalingene, utbyttene og ikke minst de mange arbeidsplassene i og rundt selskapet.

Men det er også viktig å huske at da denne historien startet, hadde vi ikke én eneste bedrift som kunne noe om oljeutvinning fra havdypet.

I dag er har vi den beste teknologien, og vi har verdensledende bedrifter i hele verdikjeden.

Mye takket være Equinor, som har vært en kraftfull motor i utviklingen av norsk sokkel.

Selskapet har naturlig nok vært gjennom utvikling og forandring siden starten i 1972.

Tildelingen av operatørskapet på Statfjord og Gullfaks var helt avgjørende for selskapets teknologiske og økonomiske utvikling fra midten av 70-tallet.

Børsnoteringen i 2001 medvirket sterkt til at Equinor har blitt det selskapet vi ser i dag.

Internasjonaliseringen startet tidlig på 90-tallet, og var en av begrunnelsene for sammenslåingen med Norsk Hydros olje- og gassvirksomhet i 2007.

Det har også være noen mørke dager.

Jeg tenker da spesielt på svært alvorlige hendelser som angrepet på anlegget ved In Amenas i 2013.

Og den tragiske helikopterulykken på Turøy i april 2016.

Også dette har vært med på å forme selskapet.

Equinor står for godt samarbeid og tillit - mellom selskaper, myndigheter, politikere, arbeidstakere, forskningsinstitusjoner, universiteter og fagskoler.

Russlands angrep på Ukraina har vist at denne formen for trygghet og pålitelighet ikke er noe man skal ta for gitt.

Equinor spiller en kritisk rolle i Europas energisystem.

Det kontinuerlige arbeidet med å sikre energileveranser er svært verdsatt.

Kjære alle sammen: De neste 50 blir ikke mindre spennende!

Energikrisen er dramatisk, men det er også klimakrisen.

Jeg liker å tenke på Equinors historie som et av de beste argumentene for å være optimistisk.

Selskapet er bygget på drømmer, visjoner og djerve planer.

På samme måte skal vi sammen skape det nye kapittelet om energinasjonen Norge.

Kompetansen, oppfinnsomheten, endringsviljen og kunnskapen som finnes i dette selskapet blir sentral når det skal følge planen for energitransisjon som ble lagt fram på generalforsamlingen i år.

Jeg ser frem til å følge arbeidet med denne planen, som jeg mener er av stor betydning for selskapet og for hele nasjonen.

På skuldrene av olje- og gassnæringen kommer nye næringer som havvind, havbruk, mineralutvinning, hydrogenproduksjon og CO2-håndtering.

Kjære venner: Sammen skal vi sikre og legge til rette for sikker energiforsyning, verdiskaping og videre vekst.

Gratulerer med dagen!