Forsiden

Lahkoe saemien gïelevåhkojne - Lihkku sámi giellavahkkui

Til lykke med samisk språkuke

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Saemiedigkie/Sámediggi/Sametinget markerer Gïelevåhkoe/Giellavahkku/Samisk språkuke 25.-31. oktober. Målet med språkuka, som markeres for tredje år på rad, er å løfte statusen til de samiske språkene, og øke kunnskapen om samisk språk og kultur i hele samfunnet.

Stolt reindriftsminister sier lykke til

Reindriften som næring, kultur og livsform er unik både i nasjonal og internasjonal sammenheng. Reindriftsutøverne bidrar til næringsmessig mangfold, utnytter ressursene i marginale fjell- og utmarksområder, og er sentrale bærere av samisk kultur.

– Jeg er stolt over å kunne kalle meg boazodoalloministtar/båatsoeministere/ reindriftsminister i tillegg til landbruks- og matminister, sier Sandra Borch. – Næring, språk og kultur hører sammen. I mange områder er reindriftsnæringen helt avgjørende for at de samiske språkene skal ivaretas og utvikles. Det er derfor viktig og naturlig for meg, som minister for næringen, å ønske lykke til med språkuka, fortsetter hun.

Sandra Borch
Landbruks- og matminister Sandra Borch gratulerer. Foto: NTB Kommunikasjon / Statsministerens kontor

Tusen nødvendige ord

Over 3000 mennesker i 135 kommuner fra Innlandet og nordover har direkte tilknytning til samisk reindrift. De samiske språkene har tusen ord som beskriver rein og reindrift. Dette gir nyanser og informasjon som ikke kan formidles like presist på norsk. Samisk er derfor det naturlige arbeidsspråket for mange reindriftsutøvere.

– Reindriften bruker det samiske språket i sitt daglige virke. Jeg synes derfor det er helt på sin plass å markere språkuka med å servere reinsdyrkjøtt. Selv skal jeg lage bidos, favorittretten min sier Sandra Borch.

Logo Samisk språkuke
Foto: Sametinget

Stort potensial

Reinsdyrkjøttet er naturbasert, ekte og smakfullt og gir grunnlag for annen produksjon av  kjøttprodukter, duodji/duedtie/tradisjonelt samisk håndverk, reiseliv og annen næringsvirksomhet.

– Mulighetene er mange og store. Jeg ser fram til god dialog og tett samarbeid med reindriftsnæringen og vil prioritere å lære mer om både muligheter, drift og utfordringer, avslutter Borch.