Tillatelse til sperregjerde i Tufsingdalen

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Landbruks- og matdepartementet har gitt tillatelse til at det settes opp et sperregjerde for rein i Tufsingdalen i Os kommune i Innlandet.

Det har vært en årelang konflikt mellom reineiere og grunneiere i Tufsingdalen. Etter fIere runder i rettsapparatet, ble det inngått forlik mellom Femund reinbeitedistrikt og grunneierne om å sette opp et sperregjerde for å hindre at reinen kommer inn på innmarksbeite.

På bakgrunn av dette sendte Femund reinbeitedistrikt søknad til Statsforvalteren i Trøndelag om å få sette opp sperregjerde.

Endelig tillatelse er nå gitt av Landbruks- og matdepartementet. En viktig forutsetning for tillatelsen, er at gjerdet skal følge den traséen som det ble enighet om i rettsforliket.

Sperregjerdet skal knytte sammen og forlenge eksisterende gjerder og blir vel 16 kilometer langt. Rettsforliket regulerer ansvar for oppsett, tilsyn og vedlikehold av gjerdet.