Arbeidet med tillitsreformen godt i gang i NAV

Regjeringens tillitsreform skal gi bedre tjenester til innbyggerne gjennom å gi større faglig frihet til dem som jobber i førstelinjen i staten og kommunene. NAV er en viktig del av reformen, og denne uken samlet medarbeidere, brukere, ledere og tillitsvalgte seg for å få en felles forståelse av hva som utfordrer tilliten og hva mulige tiltak bør være.

– Tillitsreformen handler om at vi må bruke de ansatte og deres kompetanse på en klokere måte. Vi skal derfor legge bedre til rette for at ansatte og fagmiljøer i offentlig sektor får mer handlingsrom og faglig frihet. Målet er at det skal gi en bedre arbeidsdag for dem som jobber i Nav og et bedre tilbud til dem som bruker NAVs tjenester, sa arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen da hun åpnet  samlingen. 

For å få innspill og oversikt over hva og hvordan NAV-ansatte ønsker at tillitsreformen skal bli, har NAV gjort følgende:

  • Gjennomført en spørreundersøkelse som ble sendt til alle NAV-ansatte om hvor og hvordan skoen trykker
  • Sett på tiltak som kan gi større handlingsrom i førstelinjen.
  • Analysert balansen mellom lokal handlefrihet og behov for styring.
  • Laget opplegg for diskusjoner om hvordan man skal jobbe mer tillitsbasert som er sendt ut til hele NAV – fra nord til sør.

– Tillitsreformen er et av regjeringens viktigste prosjekter. Det er bra at NAV har kommet godt i gang med arbeidet og har engasjert hele organisasjonen og brukerutvalgene. Det er de ansatte som er ekspertene med det brede kunnskapsgrunnlaget, og derfor er det også de som skal sette reformen ut i livet, sier Mjøs Persen.

NAV lager en grundig oppsummering av funnene som vil presenteres i en del-rapport som kommer i slutten av juni. På bakgrunn av funnene vil det i løpet av høsten bli jobbet med forslag til tiltak for å utvikle både tilliten og handlingsrommet i NAV i en endelig rapport. 

Statsråd Marte Mjøs Persen taler til NAV ansatte rundt regjeringens tillitsreform
Regjeringens tillitsreform skal gi bedre tjenester til innbyggerne gjennom å gi større faglig frihet til dem som jobber i førstelinjen i staten og kommunene. NAV er en viktig del av reformen, og denne uken samlet medarbeidere, brukere, ledere og tillitsvalgte seg for å få en felles forståelse av hva som utfordrer tilliten og hva mulige tiltak bør være. På bildet arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen. Foto: Privat