Tilskotsordningar til klima og miljø

For å stimulere til ein brei medverknad gir Klima- og miljødepartementet ymse former for stønad og tilskot til tiltak som blir sette i verk av kommunar, organisasjonar, private verksemder og privatpersonar.

Her finn du alle tilskotsordningar for 2022 frå Klima- og miljødepartementet