Utlysning av tilskudd fra JD

Justis- og beredskapsdepartementet har kunngjort tilskuddsmidler for 2015.

Tilskuddsordningene omfatter:

  • aktiviteter for barn i asylmottak
  • retur- og tilbakevendingstiltak
  • kriminalitetsforebyggende tiltak
  • prosjektmidler på prostitusjonsfeltet
  • humanitære tiltak i 2015 rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge
  • frivillige organisasjoner i redningstjenesten
  • frivillig virksomhet i kriminalomsorgen

Det skal i tillegg utlyses midler til en tilskuddsordning for arbeid mot vold i nære relasjoner.

Se utlysningene her

Til toppen