Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning 2022

I 2021 var det 28 241 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning, en økning på 4 962 studenter fra 2020. Det viser Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning.

Rapporten ser på sektoren fra ulike perspektiver, og analyserer utviklingen i studenter, fagskoler, utdanningstilbud og økonomi.

Antallet studenter øker på de fleste fagområder, men størst vekst er det i økonomi- og administrasjonsfagene. Det er også en framvekst av kortere studietilbud, ifølge Direktoratet for høyre utdanning og kompetanse. De utvikler rapporten på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.

Her kan du lese mer om rapporten og resultatene.