Tilstandsrapport for høyere yrkesfaglig utdanning 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

I 2021 var det 28 241 studenter i høyere yrkesfaglig utdanning, en økning på 4 962 studenter fra 2020. Det viser Tilstandsrapporten for høyere yrkesfaglig utdanning.

Rapporten ser på sektoren fra ulike perspektiver, og analyserer utviklingen i studenter, fagskoler, utdanningstilbud og økonomi.

Antallet studenter øker på de fleste fagområder, men størst vekst er det i økonomi- og administrasjonsfagene. Det er også en framvekst av kortere studietilbud, ifølge Direktoratet for høyre utdanning og kompetanse. De utvikler rapporten på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.