Invitasjon:

Tiltak for å redusere klimagassutslipp

Miljødirektoratet overrekker en ny rapport til klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen om mulige tiltak for å redusere utslipp av klimagasser i Norge fram til 2035.

Nett-tv Tiltak for å redusere klimagassutslipp

Se sendingen her

Se sendingen her

Rapporten "Klimatiltak i Norge – Kunnskapsgrunnlag 2024" er den andre i en serie med årlige oppdateringer av kunnskapsgrunnlaget om potensialet for utslippsreduksjoner, barrierer og mulige virkemidler for å nå klimamålene. Rapporten viser klimatiltak som er mulige å gjennomføre nasjonalt fram til 2035.

Sted: Marmorhallen hos Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20, Oslo

Dato: 10. april 2024

Tid: kl. 10.00 – 11.30

Program

  • Presentasjon av rapporten ved direktør Ellen Hambro, seksjonsleder Anna von Streng Velken seksjonsleder Hege Haugland og seniorrådgiver Henrik Gade (Miljødirektoratet)
  • Rapporten overleveres klima- og miljøminister Andreas Bjelland Eriksen.
  • Spørsmål fra salen

Påmelding:

Du kan melde deg på arrangementet til Klima- og miljødepartementet  her:

PÅMELDINGEN ER NÅ STENGT.

Presse kan melde seg på til kommunikasjonsrådgiver Jo Randen (jra@kld.dep.no , mobil: 91169463)

 

Møt i god tid for registrering i resepsjonen i Kongens gate 20 i Oslo på dagen for arrangementet. Besøkende må ha gyldig ID som nasjonalt ID-kort, førerkort eller pass. Bankkort med bilde godtas ikke. Dette må fremvises i resepsjonen ved ankomst.

Arrangementet filmes av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS), og vil strømmes digitalt på denne siden. Her kan også videofilen lastes ned i etterkant. DSS distribuerer publiseringspunkt til medier som vil sende arrangementet direkte. DSS kan kontaktes på telefon 22 24 88 45 eller epost dss-videoproduksjon@dss.dep.no

Presse som ønsker å bygge inn nett-tv-sendingen på sine nettsider finner embed-kode ved å trykke «Del video»-knappen i videospilleren på siden.

 

FAKTA

Rapporten bygger videre på tidligere analyser

De viktigste er