Tiltak for bedre tilgang på fastpriskontrakter

Regjeringen vil at Statnett skal gjøre tiltak for å styrke likviditeten i det finansielle kraftmarkedet ved å tilby seg å være motpart for et begrenset volum av EPAD-kontrakter. Strømprisutvalget har pekt på at dette kan gjøre det enklere for strømleverandører å tilby fastpriskontrakter til husholdninger og små og mellomstore bedrifter, samt gjøre det enklere for større aktører å sikre sine fremtidige kraftkjøp.

– Vi vil ha bedre sikringsordninger for husholdninger og næringsliv i strømmarkedet. Dette grepet skal bidra til det, sier energiminister Terje Aasland.

På oppdrag fra Energidepartementet skal Statnett starte en pilotordning hvor de tilbyr seg å være motpart for et begrenset volum av EPAD-kontrakter. Hensikten er å styrke likviditeten i terminmarkedet.

EPAD, «electricity price area differentials», er en kontrakt som kjøpes for å sikre forskjellen mellom systemprisen og budområdeprisen. Ved å kombinere systempriskontrakten med en EPAD, kan en aktør oppnå full prissikring.

– En innføring av en EPAD-pilotordning kan være et viktig tiltak for å legge til rette for bedre tilgang på fastpriskontrakter, sier Aasland.

Energidepartementet har bedt om tilbakemelding på når det kan være mulig for Statnett å innføre en pilotordning for EPAD-auksjoner i Norge, og hva det er som må avklares før en pilot kan innføres.

Det finansielle markedet for kraft har over tid hatt fallende likviditet. Strømprisutvalget anbefalte i sin rapport å vurdere en slik ordning for å stimulere likviditeten i terminmarkedet, ved å be Statnett gå inn som motpart for et begrenset volum av EPAD-kontrakter. Reguleringsmyndigheten for energi (RME) har også sendt varsel om vedtak til Statnett om pålegg for å utrede alternativer for prissikring i norske budområder.

En slik pilotordning vil være en del av utredningen Statnett er pålagt å gjennomføre. Piloten vil bidra til å belyse om dette tiltaket er nødvendig og tilstrekkelig for å bedre likviditeten i terminmarkedet og legge til rette for bedre tilgang på fastpriskontrakter. Svenska Kraftnät har en pilotordning for EPAD-auksjoner i Sverige.