Timeplan for jordbruksforhandlingane 2015

Jordbruksforhandlingane i år startar med at jordbruket overleverer sitt krav til staten fredag 24. april. Timeplanen for årets oppgjer legg opp til at forhandlingane skal være avslutta fredag 15. mai.

Sentrale datoar i årets forhandlingar er:

  • Jordbruket presenterer sitt krav fredag 24. april
  • Staten skal etter planen presentere sitt tilbod tysdag 5. mai
  • Jordbruksforhandlingane skal være avslutta fredag 15. mai
Til toppen