Tjeldsund er Årets trafikksikkerhetskommune 2023

– Jeg er glad for å kunne tildele Tjeldsund kommune i Troms og Finnmark prisen som Årets trafikksikkerhetskommune. Tjeldsund kommune er et godt forbilde i arbeidet for å bedre trafikksikkerheten, og det er tydelig at kommunen prioriterer trafikksikkerhet høyt, med stort engasjement, bredde og kreativitet, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

Samferdselsdepartementet har delt ut prisen «Årets trafikksikkerhetskommune» siden 2012, og i år deles prisen ut for 12. året på rad. Prisen er på én million kroner, og gis til en kommune som har utmerket seg med en tydelig god innsats, har klare mål og ambisjoner for trafikksikkerhet og en god plan for å nå disse målene.

– Formålet med prisen er å fremme lokalt trafikksikkerhetsarbeid. Kommunene er viktige trafikksikkerhetsaktører, og ved å berømme kommuner som utmerker seg positivt i dette arbeidet, ønsker vi å inspirere andre kommuner til en økt innsats. Vi er helt avhengige av lokalt engasjement for å bedre trafikksikkerheten i hele landet, sier Nygård.

Begrunnelse for valg av Tjeldsund kommune

Tjeldsund kommune får prisen for sitt initiativrike arbeid, med stor bredde og kreativitet. Kommunen prioriterer trafikksikkerhet høyt og med stort engasjement. Kommunen har på imponerende vis prioritert å få på plass en god trafikksikkerhetsplan etter kommunesammenslåingen i 2020, der de beste erfaringene fra de tidligere kommunene er videreført. Planen tilstreber å nå den enkelte innbygger på en god måte, for eksempel ved stort fokus på trafikksikkerhet for barn og unge. Skolevei og hjertesoner er prioritert.

Tjeldsund kommune har godt samarbeid med andre aktører i trafikksikkerhetsarbeidet, som Trygg Trafikk, Statens vegvesen og fylkeskommunen.  

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård overrekker prisen somårets trafikksikkerhetskommune 2023 til Tjelsund kommune.
Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård overrekker prisen Årets trafikksikkerhetskommune 2023 til Tjelsund kommune. FOTO: Kristin Bentdal Larsen/SD

Juryens vurderingskriterier

Statens vegvesen administrerer søknadsprosessen og det er fylkeskommunene som foreslår kandidater til prisen. I år mottok Statens vegvesen totalt ti forslag til kandidater.

Juryen består av representanter fra Samferdselsdepartementet, Justisdepartementet, Statens vegvesen, Politidirektoratet, Utrykningspolitiet, Helsedirektoratet, Vegtilsynet, Statens havarikommisjon, fylkeskommunene og Trygg Trafikk.

Kriteriene som juryen har vektlagt er følgende:

  • Kommunen skal vise til godt trafikksikkerhetsarbeid og gode planer for videre arbeid.
  • Kommunen skal ha en trafikksikkerhetsplan hvor blant annet sikring av skoleveiene inngår. Planen må oppdateres jevnlig og være forankret i kommunens politiske ledelse, administrasjon og befolkningsgrupper.
  • Kommunen må kunne dokumentere gjennomførte tiltak.
  • Tiltakene skal være evaluert og vise positiv effekt for trafikksikkerheten.

 Tidligere vinnere

2012 – Nøtterøy kommune

2013 – kommunene Austrheim og Lindås delte prisen

2014 – Bodø kommune

2015 – til Alta kommune

2016 – Ski kommune

2017 – Kvinesdal kommune

2018 – Fredrikstad kommune

2019 – Nord-Aurdal kommune

2020 – Rollag kommune

2021 – Bømlo kommune

2022 – Sandnes kommune